Rozsnyói

1962

Rozsnyói

1977 (2., átdolg. kiad.)

 

SZERZŐ : Rozsnyói Ágnes

CÍM : A Szálasi-puccs

KIADÁS ÉVE : 1962 ; 1977 (2., átdolg. kiad.)

TARTALOM : Tartalom 1962

KATALÓGUS : Katalógus 1962

TARTALOM : Tartalom 1977 (2., átdolg. kiad.)

KATALÓGUS : Katalógus 1977 (2., átdolg. kiad.)

ISMERTETÉS : „Rozsnyói Ágnes munkája az újkori magyar történelem egyik legtragikusabb szakaszáról szól. Az események fonalát 1944. augusztus 23-ával – Románia háborúból való kiugrásával – veszi fel a szerző. Az 1944-es év második felének bonyolult és kusza történelmi folyamatát két vonalon kíséri végig. Egyrészt bemutatja a magyar uralkodó osztályok határozatlan és felemás kísérleteit a fasiszta Németországgal való szakításra, a háborúból való kiugrásra; másrészt a német és a nyilas ellenlépéseket e szándék megakadályozására. A szerző jól érzékelteti a magyar politikai vezetés szándéka és tettei közötti ellentmondásokat [...]. A kötet vizsgálja a fasiszta német diplomácia céltudatos manővereit, melyek Szálasi hatalomra segítését eredményezték, s egyben szabad utat nyitottak a nyilas uralom öldöklő terrorjának.” (1977)

 


Vissza
Hadtörténeti Gyűjtemény
Vissza
Második világháború
Vissza
Polc