Konsztantyin K. Rokosszovszkij
ROKOSSZOVSZKIJ, Konsztantyin Konsztantyinovics (1896–1968)
ROKOSSOVSKIJ, Kontantin Konstantinovič

 

Lengyel származású szovjet marsall, eredeti neve Konstanty Ksawerowicz Rokossowski. 1918-ban cári altisztként csatlakozott a Vörös Hadsereghez, a polgárháború során a távol-keleti térségben harcolt. Az 1930-as évek tisztogatásai során az NKVD megkínozta, 3 évre bebörtönözték. 1940-ben szabadult, és hadtesparancsnokká nevezték ki. A második világháborúban hadsereg-, majd frontparancsnok. A német támadás után ő vezette az első páncélos ellencsapást Ukrajnában. Ezután északabbra irányították, jelentős erőket menekített ki Szmolenszk térségéből. Harcolt Moszkvánál és Sztálingrádnál, ahol csak véletlenül menekült meg, amikor főhadiszállását eltalálta egy bomba. A kurszki csatában a központi front vezetője. 1944-ben, amikor a szovjetek által bátorított varsói felkelés kirobbant, csapatai már csak 35 kilométerre álltak a lengyel fővárostól, de nem nyújtott segítséget Bór-Komorowski felkelőinek. Bár az utánpótlási vonalak hosszúra nyúlása miatt valóban célszerűnek tűnt a megállás, de kategorikusan visszautasított minden segítségadást, és a szövetségesek repülős akcióját is megakadályozta. Csak 1945 januárjában foglalta el Varsót a 2. belorusz front. Később bevette Danzigot, elvágva a kelet-poroszországi német alakulatokat. A háború után kiesett Sztálin kegyeiből, Lengyelországba helyezték, ahol gyakorlatilag szovjet ügynöknek tekintették. Később (1956–62) a védelmi miniszter helyettese volt.

Könyvek:
Kardasov : Rokossovskij
Nevenkin : The tank battles of Marshal Rokossovsky
Rokosszovszkij : Katonai kötelesség

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Ki kicsoda?