DIRNER ZOLTÁN

FARMAKOLÓGUS

1903. AUGUSZTUS 1-ÉN SZÜLETETT KASSÁN ÉS 1988. MÁRCIUS 3-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT SZÜLŐVÁROSÁBAN, KASSÁN, ORVOSEGYETEMI TANULMÁNYAIT 1921 ÉS 1925 KÖZÖTT BUDAPESTEN ÉS SZEGEDEN VÉGEZTE. 1927-BEN KAPOTT ORVOSDOKTORI DIPLOMÁT.

TUDOMÁNYOS PÁLYÁJÁT 1927-BEN MINT DÍJTALAN GYAKORNOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS KÓRTANI INTÉZETÉBEN KEZDTE.

1930-1931-BEN A BÉCSI EGYETEM KOLLOIDKÉMIAI INTÉZETÉBEN A COLLEGIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJASA VOLT.

1927. NOVEMBER 1-TŐL AZ ISSEKUTZ BÉLA PROFESSZOR ÁLTAL VEZETETT GYÓGYSZERTANI INTÉZETBEN DOLGOZOTT GYAKORNOKI, TANÁRSEGÉDI, MAJD ADJUNKTUSI BEOSZTÁSBAN. PÁLYATÁRSA VOLT IFJ. JANCSÓ MIKLÓSNAK.

1938-BAN A SZEGEDI EGYETEMEN “A GYÓGYSZEREK HATÁSMÓDJÁNAK ELEMZÉSE” TÁRGYKÖRBŐL HABILITÁLT.

1948-BAN INTÉZETI TANÁRI, 1952-BEN EGYETEMI DOCENSI KINEVEZÉST KAPOTT. 1959-BEN AZ ORVOSTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA FOKOZATOT SZERZETT, ÉS EGYETEMI TANÁRI MEGBIZÁSBAN RÉSZESÜLT.

1956 VÉGÉN FELKÉRÉST KAPOTT AZ ÚJONNAN FELÁLLÍTANDÓ GYÓGYSZERHATÁSTANI INTÉZET MEGSZERVEZÉSÉRE, AMELYNEK ELSŐ IGAZGATÓJA ÉS 1974-IG MEGBECSÜLT VEZETŐJE VOLT.

1958 ÉS 1961 KÖZÖTT A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ELSŐ DÉKÁNJAKÉNT TEVÉKENYKEDETT.

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG, A MAGYAR FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTÓ, A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG ÉS AZ ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA CÍMŰ FOLYÓIRAT SZERKESZTŐSÉGÉNEK TAGJA VOLT.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSÉÜL AZ EGÉSZSÉGÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA (1955), AZ OKTATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA (1962, 1974), KIVÁLÓ ORVOS (1976), MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZAT (1983) KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT.

KUTATÁSI TERÜLETE A GYÓGYSZERHATÁSTAN VOLT.

HUMÁNUS EGYÉNISÉGÉT MUNKATÁRSAI, TANÍTVÁNYAI ÉS HALLGATÓI SZERETVE TISZTELTÉK. ÉLETÚTJÁT A TUDÁS VEZÉRELTE, ORVOS ÉS GYÓGYSZERÉSZ GENERÁCIÓK NEVELÉSÉBEN ÉS OKTATÁSÁBAN SZERZETT KIEMELKEDŐ ÉRDEMEKET.MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN