ID. ISSEKUTZ BÉLA

FARMAKOLÓGUS

1886. JANUÁR 31-ÉN SZÜLETETT ERDÉLYBEN, KŐHALMON. ORVOSI TANULMÁNYOKAT A KOLOZSVÁRI FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEMEN FOLYTATOTT ÉS 1908-BAN AVATTÁK ORVOSDOKTORRÁ. MÁR EGYETEMI ÉVEIBEN BEKAPCSOLÓDOTT A GYÓGYSZERTANI INTÉZETBEN FOLYÓ KUTATÓMUNKÁBA.

1914-BEN A KOLOZSVÁRI EGYETEM MAGÁNTANÁRA GYÓGYSZERTAN TÁRGYKÖRBŐL. 1919-BEN RENDKÍVÜLI EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT KOLOZSVÁRRA, DE EGY FÉLÉVI MŰKÖDÉS UTÁN AZ EGYETEMNEK KÖLTÖZNIE KELLETT KOLOZSVÁRRÓL, ÍGY Ő IS SZEGEDEN FOLYTATTA MUNKÁJÁT.

SZEGEDEN, AZ ÚJ ORVOSEGYETEMEN 1921-BEN MEGSZERVEZTE A GYÓGYSZERTANI TANSZÉKET, MELYNEK ELSŐ VEZETŐJE VOLT 1937-IG.

AZ EGYETEM IRÁNYÍTÁSÁBAN IS AKTÍV SZEREPET VÁLLALT, 1925—1927 KÖZÖTT AZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI FELADATÁT, MAJD AZ 1927--28-AS TANÉV MÁSODIK FELÉBEN, REINBOLD BÉLA REKTOR HALÁLA UTÁN, A REKTORI TISZTSÉGET LÁTTA EL. REKTORSÁGA ALATT JUTOTT DÖNTŐ SZAKASZÁBA AZ ÚJ EGYETEMI ÉPÍTKEZÉS. FONTOS SZEREPE VAN ABBAN IS, HOGY SZENT-GYÖRGYI ALBERT ELFOGADTA A SZEGEDI EGYETEM BIOKÉMIAI TANSZÉKÉNEK VEZETÉSÉT. MÁSIK TÖREKVÉSE, HOGY JANCSÓ MIKLÓSNAK MEGFELELŐEN FELSZERELT LABORATÓRIUMOT BIZTOSÍTSON.

1937-BEN A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM MEGHÍVÁSÁRA ELFOGADTA A GYÓGYSZERISMERETI TANSZÉK VEZETÉSÉT, 1939-BEN PEDIG A NAGYMÚLTÚ GYÓGYSZERTANI TANSZÉK VEZETÉSÉRE KAPOTT MEGBÍZÁST. UGYANEBBEN AZ ÉVBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJAINAK SORÁBA, MAJD 1945-BEN RENDES TAGJAI KÖZÉ VÁLASZTOTTÁK.

A BUDAPESTI EGYETEMEN 1942—44 KÖZÖTT DÉKÁN, 1945--60 KÖZT PEDIG TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTESI FELADATOKAT IS ELLÁTOTT.

MUNKÁSSÁGÁT TÖBB KITÜNTETÉSSEL ISMERTÉK EL: 1952-BEN KOSSUTH-DÍJ, 1962-BEN SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉREM, 1963-BAN JANCSÓ MIKLÓS-EMLÉKÉREM, 1966-BAN MUNKA ÉRDEMREND ARANY FOKOZAT, 1976-BAN MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE II. FOKOZAT.

FŐBB KUTATÁSI TERÜLETE AZ ALKALOIDÁK, HORMONOK, IZGATÓSZEREK, GÖRCSOLDÓSZEREK STB. FARMAKOLÓGIAI ELEMZÉSE, AZ INZULIN HATÁSMECHANIZMUSA, A RÁK KEMOTERÁPIÁJA.

ÉLETÉNEK, MUNKÁJÁNAK LÉNYEGÉT 90. SZÜLETÉSNAPJÁN ÍGY FOGALMAZTA MEG: “…KUTATÓ VOLTAM, AKINEK AZ A FELADAT JUTOTT, HOGY MEGSZERVEZZE A GYÓGYSZERKUTATÁST AZ ORSZÁGBAN. AZ ÉN EREDMÉNYEM AZ, HOGY A GYÓGYSZERKUTATÁS FOLYIK; SZINTE MINDEN TANSZÉKEN, GYÁRBAN, INTÉZETBEN TANÍTVÁNYAIM, VAGY AZ Ő TANÍTVÁNYAIK VANNAK.”

ISSEKUTZ BÉLA A XX. SZÁZADI MAGYAR KÍSÉRLETES ORVOSTUDOMÁNY KIEMELKEDŐ KÉPVISELŐJEKÉNT, A MODERN MAGYAR GYÓGYSZERKUTATÁS MEGALAPÍTÓJAKÉNT VONULT BE A HAZAI TUDOMÁNYTÖRTÉNETBE.MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN