HERRMANN ANTAL

ETNOGRÁFUS

ERDÉLY NÉPRAJZÁNAK KIVÁLÓ KUTATÓJA ÉS SZERVEZÕJE SZÁZÖTVEN ÉVE, 1851.JÚLIUS 30-ÁN SZÜLETETT BRASSÓBAN ÉS 1926.ÁPRILIS 15-ÉN HALT MEG SZEGEDEN.

TANULMÁNYAIT A BÉCSI, KOLOZSVÁRI ÉS A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1871-TÕL 1873-IG BRASSÓBAN, 1875-TÕL 1879-IG PANCSOVÁN, MAJD BUDAPESTEN TANÍTOTT. 18875-BEN A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÖZÉPISKOLAI TANÁRI ÉS LEVÉLTÁRNOKI OKLEVELET, MAJD UGYANEBBEN AZ ÉVBEN EGYETEMI DOKTORI CÍMET SZERZETT.

1898-BAN "NÉPRAJZ" TÁRGYKÖRBÕL A KOLOZSVÁRI TUDOMÁNYEGYETEMEN HABILITÁLT.

1886-TÓL KÉT ÉVEN ÁT AZ ERDÉLYI LETELEPÜLT ÉS SÁTOROS CIGÁNYSÁG NÉPKÖLTÉSZETÉT, SZOKÁSAIT ÉS HIEDELEMVILÁGÁT TANULMÁNYOZTA. 1887-BEN A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZKUTATÁS NEMZETKÖZI ELISMERTETÉSE ÉRDEKÉBEN ELINDÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE AZ ETHNOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS UNGARN CÍMÛ FOLYÓIRATOT. A KIADVÁNY RÖVIDESEN A CIGÁNYKUTATÓK NEMZETKÖZI TÁRSASAGÁNAK /GYPSY LORE SOCIETY/ HIVATALOS FOLYÓIRATÁVÁ VÁLT, ÕT MAGÁT PEDIG E TÁRSASÁG FÕTITKÁRÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

1887-BEN FELKÉRÉST KAPOTT AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA ÍRÁSBAN ÉS KÉPBEN CÍMÛ KIADVÁNY NÉPRAJZI VONATKOZÁSÚ FEJEZETEINEK SZERKESZTÉSÉRE.

A NÉPRAJZI MUNKA MEGSZERVEZÉSE ÉRDEKÉBEN 1889-BEN MEGALAPÍTOTTA A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁGOT. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK KÖZLÉSÉRE ELINDÍTOTTA AZ ETHNOGRAPHIA CÍMÛ FOLYÓIRATOT. UGYANEZ A CÉL VEZETTE A MAGYAR ZENETUDOMÁNY, KALOTASZEG, ARMENIA C. LAPOK LÉTREHOZÁSÁBAN.

TEVÉKENYEN RÉSZT VETT AZ ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET KOLOZSVÁRI ERDÉLYI NÉPRAJZI MÚZEUM MEGALAPÍTÁSÁBAN.

MIUTÁN 1920-BAN A BUDAI PEADAGÓGIUMBAN NYUGDÍJAZTÁK, 1921-TÕL HALÁLÁIG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM C. NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI, MAJD RENDES TANÁRAKÉNT DÍJMENTESEN OKTATOTT. ÉRTÉKES KÉIRATOS HAGYATÉKÁT A SZEGEDI EGYETEMI KÖNYVTÁR ÕRZI.

KUTATÓMUNKÁJA ELSÕSORBAN AZ ERDÉLYI NÉPELET TANULMÁNYOZÁSÁRA IRÁNYULT. ÚTTÖRÕ SZEREPET VÁLLALT A CIGÁNYOK KÖRÉBEN VÉGZETT GYÛJTÕMUNKÁBAN. ÉLETMÛVÉNEK MARADANDÓ ÉRTÉKE A MAGYAR ÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPRAJZI KUTATÁSOK INTÉZMÉNYI KERETEINEK MEGTEREMTÉSE.

SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA MEGEMLÉKEZÉS OLVASHATÓ A SZEGED CÍMÛ HAVILAPBAN.
 
 
 
 
 

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN