IFJ. JANCSÓ MIKLÓS

FARMAKOLÓGUS

1903. ÁPRILIS 27-ÉN SZÜLETETT KOLOZSVÁROTT ÉS 1966. ÁPRILIS 16-ÁN HALT MEG SZEGEDEN.

ÉDESAPJA, ID. JANCSÓ MIKLÓS BELGYÓGYÁSZ PROFESSZOR FIÁT CÉLTUDATOSAN ORIENTÁLTA AZ ORVOSI PÁLYA FELÉ. EGYETEMI TANULMÁNYAIT A SZEGEDI FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE, AHOL 1928-BAN ORVOSI DIPLOMÁT SZERZETT. MÁR SZIGORLÓ ORVOS KORÁBAN ÚJ VIZSGÁLATI MÓDSZERT DOLGOZOTT KI A SZIFILISZ AKKOR LEGFONTOSABB GYÓGYSZERÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁRA. NEVE EZZEL A FELFEDEZÉSSEL VÁLT ISMERTTÉ. 1929-BEN MEGHÍVÁST KAPOTT A BERLINI ROBERT KOCH INTÉZETBE, AHOL MEGISMERKEDETT A KEMOTERÁPIAI KUTATÁSOK MÓDSZEREIVEL, ÉS EZZEL MEGKEZDTE MUNKÁSSÁGA EGYIK NAGY TÉMAKÖRÉNEK MŰVELÉSÉT.

OKTATÓ- ÉS KUTATÓMUNKÁJÁT A SZEGEDI GYÓGYSZERTANI INTÉZETBEN KEZDTE, AHOL 1966-BAN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG DOLGOZOTT. AZ 1937/38-AS TANÉVTŐL AZ INTÉZET VEZETŐJE VOLT.

1932-BEN “CHEMOTHERAPIA ÉS MÉREGTAN” TÁRGYKÖRBŐL MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT.

1938. ÁPRILIS 16-TÓL NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI, MAJD 1940. OKTÓBER 19-TŐL NYILVÁNOS RENDES TANÁRI MEGBÍZÁST KAPOTT.

KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁÉRT 1946-BAN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

SZÁMOS HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG FOGADTA TAGJAI KÖZÉ, AHOL JELENTŐS TISZTSÉGEKET TÖLTÖTT BE. 1957-TŐL A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉLETTANI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE VOLT.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁT TÖBB ALKALOMMAL ISMERTÉK EL KITÜNTETÉSSEL. 1948-BAN AZ ELSŐK KÖZÖTT RÉSZESÜLT KOSSUTH-DÍJBAN, AMELYET 1955-BEN ÚJBÓL MEGKAPOTT. 1961-BEN ELSŐKÉNT LETT A HŐGYES ENDRE-EMLÉKÉREM TULAJDONOSA, 1962-BEN KIVÁLÓ ORVOS, 1963-BAN MUNKA ÉRDEMRENDET ÉS J. E. PURKYNE-EMLÉKÉRMET KAPOTT.

KUTATÁSI TERÜLETE: KEMOTERÁPIA, TÁROLÁSI MECHANIZMUSOK, ÉRZŐ IDEGEK FARMAKOLÓGIÁJA: CAPSAICINNEL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK, A NEUROGÉN GYULLADÁS, HŐREGULÁCIÓ, VÉRALVADÁS ÉS A GYULLADÁS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATÁT ÖLELTE FEL.

KORAI HALÁLÁVAL PÓTOLHATATLAN VESZTESÉG ÉRTE A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLETET. IFJ. JANCSÓ MIKLÓS AZ ÉLETTUDOMÁNYOK TERÉN VÉGZETT MUNKÁSSÁGA RÉVÉN A XX. SZÁZAD EGYIK LEGKIEMELKEDŐBB TUDÓS EGYÉNISÉGE VOLT.

KÖNYVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

Dr. LÁZÁR GYÖRGY PROFESSZOR MEGEMLÉKEZŐ BESZÉDE 2003. ÁPRILIS 8-ÁN JANCSÓ MIKLÓS SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT KIÁLÍLÍTÁS MEGNYITÓJÁN