IVÁNOVICS GYÖRGY

ORVOS, MIKROBIOLÓGUS

1904. JÚNIUS 11-ÉN SZÜLETETT, ÉS 1980. SZEPTEMBER 1-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

ORVOSI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN VÉGEZTE.

1928-BAN, ORVOSI DIPLOMÁJÁNAK MEGSZERZÉSE UTÁN A BUDAPESTI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ PROSZEKTÚRÁJÁN DOLGOZOTT SEGÉDORVOSKÉNT, MAJD 1929 JANUÁRJÁTÓL SZEGEDEN, A HORTHY MIKLÓS TUDOMÁNYEGYETEM KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZETÉBEN VÁLLALT ÁLLÁST. AZ INTÉZET 1952-BEN A MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET NEVET KAPTA. ITT DOLGOZOTT 1974-IG, NYUGÁLLOMÁNYBA VONULÁSÁIG, 1929-TŐL 1937-IG TANÁRSEGÉDKÉNT, 1937-TŐL 1940-IG ADJUNKTUSKÉNT. EZZEL EGYIDEJŰLEG VÁLLALTA AZ ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGTANI INTÉZET MEGSZERVEZÉSÉT ÉS VEZETÉSÉT IS.

1932-BEN LABORATÓRIUMI SZAKORVOSI VIZSGÁT TETT.

1936-BAN “A HEVENY FERTŐZŐ BETEGSÉGEK BAKTERIOLÓGIAI DIAGNÓZISA ÉS JÁRVÁNYTANA” TÁRGYKÖRBŐL HABILITÁLT.

1940. OKTÓBER 19-TŐL NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI, 1943. OKTÓBER 23-TÓL NYILVÁNOS RENDES TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT.

1946-BAN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ, MAJD 1955-BEN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

AZ 1948/1949-ES TANÉVBEN A SZEGEDI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI KARÁNAK DÉKÁNI TEENDŐIT LÁTTA EL.

1955-TŐL 1974-IG FŐSZERKESZTŐJE VOLT AZ ACTA MICROBIOLOGICA HUNGARICA CÍMŰ FOLYÓIRATNAK, TÖBB NEVES KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁBAN IS TEVÉKENYKEDETT.

JELENTŐS TANULMÁNYUTAKON VETT RÉSZT: 1932-BEN A BÉCSI COLLEGIUM HUNGARICUMBAN, 1934-BEN ÉS 1935-BEN ROCKEFELLER ÖSZTÖNDÍJJAL A JOHNS HOPKINS SCHOOL OF HYGIENE-BEN (BALTIMORE, USA) KUTATOTT. A SVÉD KORMÁNY VENDÉGEKÉNT 1947-BEN STOCKHOLMBAN, 1960-BAN A HARVARD EGYETEMEN DOLGOZOTT (BOSTON, USA), 1965-BEN ÉS 1966-BAN MACFARLANE PROFESSZOR MEGHIVÁSÁNAK ELEGET TÉVE A GLASGOW-I EGYETEM VENDÉGPROFESSZORA VOLT.

SZÁMOS MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG FOGADTA TAGJAI KÖZÉ: A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE, A SOCIETY FOR GENERAL MICROBIOLOGY (LONDON), A KANADAI SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, A SOCIETÉ DE MICROBIOLOGIE. A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁGNAK ÉS A MAGYAR MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁGNAK ALAPÍTÓJA TAGJA VOLT.

EREDMÉNYES KUTATÓMUNKÁJÁT TÖBBSZÖR ISMERTÉK EL SZAKMAI ÉS ÁLLAMI KITÜNTETÉSEKKEL. A KOSSUTH-DÍJAT KÉTSZER (1948 ÉS 1952), A MUNKAÉRDEMREND ARANYFOKOZATÁT SZINTÉN KÉTSZER (1954 ÉS 1964) KAPOTT, SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉRBEN 1963-BAN, HETÉNYI GÉZA-EMLÉKÉRMBEN 1971-BEN, JANCSÓ MIKLÓS- EMLÉKÉRMBEN 1973-BAN, MANNINGER- EMLÉKÉRMBEN 1974-BEN RÉSZESÜLT. A GLASGOW-I EGYETEM 1972-BEN DÍSZDOKTORÁVÁ AVATTA.

A MIKROBIOLÓGIA, A GENETIKA ÉS BIOKÉMIA TERÜLETÉN ALKOTOTT MARADANDÓT. ELSŐSORBAN BAKTERIOLÓGUS VOLT. KÖZEL NEGYVEN ÉVIG KUTATTA AZ ANTHRAX BACILLUS PATHOGENITÁSÁT. NEVÉHEZ FŰZŐDIK AZ ULTRASEPTYL GYÓGYÁSZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSA. JELENTŐSEK VOLTAK A B12 ELŐÁLLÍTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKMÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATAI. A SZÖVETTENYÉSZTÉSI ELJÁRÁSOK HAZAI MEGHONOSÍTÁSÁVAL NAGYBAN HOZZÁJÁRULT A VIROLÓGIA HAZAI FEJLŐDÉSEHEZ. TÖBB KÖNYVE, JEGYZETE ÉS TÖBB MINT 200 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYE JELENT MEG. ISKOLATEREMTŐ TUDÓS EGYÉNISÉG VOLT, SZÁMOS TANÍTVÁNYA SZERZETT TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉST, KETTEN AKADÉMIKUSOK, ÖTEN AKADÉMIAI DOKTOROK LETTEK. DERŰS LÉNYÉT, EGYÉNI HUMORÁT TANÍTVÁNYAI A MAI NAPIG SZÍVÜKBEN ŐRZIK.


MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN