KERÉKJÁRTÓ BÉLA

MATEMATIKUS

1898. OKTÓBER 1-ÉN SZÜLETETT BUDAPESTEN ÉS 1946. MÁJUS 26-ÁN HALT MEG GYÖNGYÖSÖN. EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1916 ÉS 1920 KÖZÖTT A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE.

1920-BAN EGYETEMI DOKTORI FOKOZATOT SZERZETT, 1922-BEN MAGÁNTANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT A SZEGEDI M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEMEN "ANALÍZIS ÉS GEOMETRIA" TÁRGYKÖRBÕL.

1925 ÉS 1938 KÖZÖTT AZ EGYETEM GEOMETRIAI ÉS ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIAI TANSZÉKÉNEK VEZETÕJE, A SZEGEDI MATEMATIKAI ISKOLA EGYIK JELENTŐS KÉPVISELŐJE VOLT. 1925. NOVEMBER 30-ÁN NYILVÁNOS RENDES TANÁRI MEGBIZÁST KAPOTT. AZ 1933/1934-ES TANÉVBEN A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI, A KÖVETKEZÕ TANÉVBEN A PRODÉKÁNI TISZTSÉGET TÖLTÖTTE BE. 1934-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ, MAJD 1945-BEN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

TÖBB TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGA MELLETT JELENTÕS TUDOMÁNYOS TISZTÉGET LÁTOTT EL.

VENDÉGPROFESSZORKÉNT SZÁMOS KÜLFÖLDI EGYETEMEN TANÍTOTT: GÖTTINGENI EGYETEM /1922-1923/, INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, BARCELONA /1923 NYARÁN/, PRINCETON UNIVERSIYY, USA /1923-1925/, SORBONNE, PÁRIZS /1929/.

A TOPOLÓGIA VILÁGSZERTE ISMERT KIVÁLÓ MÛVELÕJE VOLT, TÖBB ALAPTÉTEL BIZONYÍTÁSA TÕLE SZÁRMAZIK. FELISMERTE A TOPOLOGIA GEOMETRIAI, FÜGGVÉNYTANI ÉS CSOPORTELMÉLETI ÚJ ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÕSEGÉT.LEGJELENTÕSEBB MÛVEI