KERÉNYI KÁROLY

KLASSZIKA-FILOLÓGUS, VALLÁSTÖRTÉNÉSZ


1897. JANUÁR 19-ÉN SZÜLETETT TEMESVÁRON ÉS 1973. ÁPRILIS 10-ÉN HALT MEG ASCONÁBAN. EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1919-BEN EGYETEMI DOKTORI, 1926-BAN MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST SZERZETT. ELÕBB KÖZÉPISKOLAI TANÁR, MAJD 1934-TÕL A PÉCSI M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEMEN KLASSZIKA-FILOLÓGIÁT ÉS ÓKORI TÖRTÉNELMET OKTATOTT. 1940-1943-IG A SZEGEDI M. KIR. HORTHY MIKLÓS TUDOMÁNYEGYETEM KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK VEZETÕJE VOLT.

Õ INDÍTOTTA EL ÉS SZERKESZTETTE A

SZIGET CÍMÛ KIADVÁNYT /1935-1939/ , AZ OFFICINA KÉTNYELVÛ KLASSZIKUSOK /1935-1943/ ÉS,

A PANNÓNIA KÖNYVTÁR CÍMÛ SOROZATOKAT. 1924-1934 KÖZÖTT SZERKESZTETTE AZ

1931-BEN A GÖRÖG GYÖRGY-REND TISZTI KERESZTJE KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT.

1943-BAN SVÁJCBA EMIGRÁLT. ELHATÁROZÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZOTT JUNGGAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSE, KÖZÖSEN ALAPÍTOTTÁK MEG A ZÜRICHI C. G. JUNG INTÉZETET. 1946-BAN AZ MTA LEVELEZÕ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA, A NORVÉG TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1961-BEN RENDES TAGJAI KÖZÉ FOGADTA.

1948-BAN BAUMGARTEN-DÍJBAN RÉSZESÜLT. 1969-BEN MEGKAPTA AZ ARANY-HUMBOLDT ÉRMET.

AZ UPPSALAI SVÉD KIRÁLYI EGYETEM 1963-BAN DÍSZDOKTORI OKLEVÉLBEN RÉSZESÍTETTE. AZ 1955-56-BAN A BONNI, 1960-BAN AZ OSLÓI ÉS A RÓMAI, 1961-BEN ZÜRICHI, 1964-BEN A GENOVAI EGYETEM VENDÉGTANÁRA . TAGJA VOLT A ROWOHLTS DEUTSCHE ENZYKLOPDIE TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK.

A GÖRÖG-RÓMAI VALLÁSTÖRTÉNET ÉS IRODALOM NEMZETKÖZILEG ELISMERT KUTATÓJA VOLT, AKINEK MITOLÓGIAI TÁRGYÚ MÛVEIT SZÁMOS NYELVRE FORDÍTOTTÁK LE.LEGJELENTÕSEBB MÛVEI