KOGUTOWICZ KÁROLY

GEOGRÁFUS


1886. FEBRUÁR 14-ÉN SZÜLETETT BUDAPESTEN, S 50 ÉVVEL EZELÕTT, 1948. SZEPTEMBER 6-ÁN A NÉMETORSZÁGI LUDWIGSBURG-WÜRTEMBERGBEN HALT MEG.

ÉDESAPJA KOGUTOWICZ MANÓ A MAGYARORSZÁGI KARTOGRÁFIA MEGALAPÍTÓJA, ÉS AZ 1890-BEN LÉTREHOZOTT MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET ELSÕ IGAZGATÓJA. KORAI HALÁLÁT KÖVETÕEN FIA, KÁROLY VITTE TOVÁBB AZ INTÉZET VEZETÉSÉT ÉS KORSZERÛSÍTÉSÉT.

AZ EGYETEM ELVÉGZÉSE UTÁN A BUDAPESTI ERZSÉBET NÕISKOLÁBAN TANÍTOTT. 1923-TÓL A SZEGEDI EGYETEMEN AZ ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ FÖLDRAJZ NYILVÁNOS RENDES TANÁRA LETT. 1944-IG A FÖLDRAJZI INTÉZET ELSÕ KINEVEZETT IGAZGATÓJA.

AGILIS SZERVEZÕ, AKI FONTOS FELADATÁNAK TARTOTTA AZ INTÉZET LEGSZÜKSÉGESEBB FÖLSZERELÉSÉNEK -- A KÖNYVTÁR, TÉRKÉPTÁR, BÚTORZAT, MÛSZEREK -- MEGSZERZÉSET, MELYEK NÉLKÜLÖZHETETLENEK A KOMOLY TUDOMÁNYOS MUNKÁHOZ. MAGA ÉS INTÉZETE SZÁMÁRA FONTOS FELADATNAK TEKINTETTE A VÁROS ÉS AZ ALFÖLD TANULMÁNYOZÁSÁT. EZEKBEN A TÉMÁKBAN SZÁMOS TANULMÁNY SZÜLETETT. SOKSZOR GYAKORLATI SEGÍTSÉGET IS NYÚJTOTTAK A VÁROSNAK.

AZ 1929--30-AS TANÉVBEN A BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK. AZ 1941--42-ES TANÉVBEN AZ EGYETEM REKTORI TISZTJÉT TÖLTÖTTE BE.

SZERTEÁGAZÓ TEVÉKENYSÉGÉT MUTATJA, HOGY TÖBB TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGNAK IS TAGJA VOLT (FÖLDRAJZI, METEOROLÓGIAI, NÉPRAJZI, MEZÕGAZDASÁGI, STATISZTIKAI, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, DUGONICS) ÉS TÖBB TÁRSASÁGNÁL TUDOMÁNYOS TISZTSÉGET IS BETÖLTÖTT. FONTOS SZEREPET JÁTSZOTT A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAPÍTÁSÁBAN, MELYNEK ÜGYVEZETÕ ALELNÖKE IS VOLT.

SZERKESZTÕJE AZ EMBERFÖLDRAJZI PROBLÉMÁKKAL FOGLALKOZÓ FOLYÓIRATNAK A FÖLD ÉS EMBER-NEK.

FOGLALKOZOTT TÁJKUTATÁSSAL, NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZZAL, FALU- ÉS TANYAKUTATÁSSAL. TÖBB TÉRKÉP ÉS ATLASZ SZERKESZTÉSE IS FÛZÕDIK A NEVÉHEZ.

LEGJELENTÕSEBB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN