MISKOLCZY DEZSŐ

IDEG- ES ELMEGYÓGYÁSZ

1894. AUGUSZTUS 12-ÉN SZÜLETETT EGY BAJAI TISZTVISELŐ CSALÁD ELSŐ GYERMEKEKÉNT. ELEMI ISKOLÁIT VÁCON, A GIMNÁZIUMOT A BAJAI CISZTERCITA REND KATOLIKUS FŐGIMNÁZIUMÁBAN VÉGEZTE EL.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARÁN 1911-BEN KEZDTE MEG. TANÁRAI KÖZÖTT OLYAN JELES SZEMÉLYEK VOLTAK MINT EÖTVÖS LÓRÁND, LENHOSSÉK MIHÁLY, ENTZ GÉZA, SCHAFFER KÁROLY. MÁR HALLGATÓ KORÁBAN BEJÁRT A SCHAFFER KÁROLY VEZETTE AGYSZÖVETTANI INTÉZETBE. VÉGZÉSE UTÁN AZ AGYSZÖVETTANI INTÉZET GYAKORNOKA LETT, MAJD 1922-TŐL TANÁRSEGÉD.

TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSÉBEN SOKAT JELENTETT, HOGY AZ 1924--1925-ÖS TANÉVBEN ROCKEFELLER-ÖSZTÖNDÍJJAL EGY ÉVET MADRIDBAN, A NOBEL-DÍJAS SANTIAGO RAMON Y CAJAL MELLETT DOLGOZHATOTT.

1930-BAN TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA ALAPJÁN A BUDAPESTI EGYETEM MAGÁNTANÁRRÁ HABILITÁLTA.

1930-BAN A SZEGEDI FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM IDEG- ÉS ELMEKLINIKÁJÁNAK NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI TANÁRA LETT, MAJD 1935. JÚLIUS 6-ÁN NYILVÁNOS RENDES TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT.

1931-BEN AZ IDEG- ÉS ELMEKLINIKA MELLÉ AGYKUTATÓ INTÉZETET IS SZERVEZETT, AMELYBEN MAGAS SZINTEN MŰVELTÉK A SZÖVETTANI, BIOKÉMIAI KUTATÁSOKAT.

SZEGEDI ÉVEI ALATT AKTÍVAN RÉSZT VETT AZ EGYETEM TUDOMÁNYOS ÉLETÉBEN, TÁRSSZERKESZTŐJE VOLT AZ ÁCTA MEDICA CÍMŰ FOLYÓIRATNAK, AZ 1936/37. TANÉVBEN AZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTÉT IS BETÖLTÖTTE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1939-BEN LEVELEZŐ, 1946-BAN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA.

1940-BEN AMIKOR AY EGYETEM VISSZATELEPÜLT KOLOZSVÁRRA, Ő IS TÁVOZOTT SZEGEDRŐL. AZ IDEG- ÉS ELMEKLINIKÁT VEZETTE KOLOZSVÁROTT IS ÉS 1941-BEN, AZ ORSZÁGBAN ELSŐKÉNT, MEGSZERVEZTE AZ ÖNÁLLÓ IDEGSEBÉSZETI OSZTÁLYT, MELYNEK VEZETÉSÉT LEGJOBB BARÁTJÁRA, MUNKATÁRSÁRA, KÖRNYEY ISTVÁNRA BÍZTA.

AZ 1944/45-ÖS TANÉVBEN A KOLOZSVÁRI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORA VOLT. 1945-BEN, AMIKOR A FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM MEGSZŰNT, ÉS MEGALAKULT A BOLYAI JÁNOSRÓL ELNEVEZETT EGYETEM, AZ ORVOS KAR ÉS ANNAK INTÉZETEI MAROSVÁSÁRHELYEN NYERTEK ELHELYEZÉST, ÍGY MISKOLCZY INTÉZETE IS IDEKERÜLT.

A ROMÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA LETT 1955-BEN, MAJD AZ AKADÉMIA RENDES TAGJÁVÁ IS MEGVÁLASZTOTTÁK. MUNKÁSSÁGÁT A ROMÁN ÉS MAGYAR ÁLLAM MAGAS ÁLLAMI KINTÜNTETÉSEKKEL ISMERTE EL.

KÉTSZER HÍVTÁK HAZA EGYETEMEINK ORVOSTANÁRNAK: 1946-BAN BUDAPESTRE, 1955-BEN DEBRECENBE, DE CSAK 1964-BEN TÉRT HAZA, AMIKOR ERDÉLYBEN BIZTOSÍTOTTNAK LÁTTA AZ ORVOSKÉPZÉS SORSÁT.

AZ ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET IDEGGYÓGYÁSZATI TANSZÉKÉNEK VEZETŐJE LETT NYUGDÍJAZÁSÁIG, 1969-IG.

1978. DECEMBER 30-ÁN, 85 ÉVESEN BUDAPESTEN HUNYT EL.

KUTATÁSI TERÜLETE AZ IDEG- ÉS ELMEGYÓGYÁSZATRA, AZ IDEGRENDSZER ÉP- ÉS KÓRSZÖVETTANÁRA TERJEDT KI.

LEGFONTOSABB MŰVEI

VÉCSEI LÁSZLÓ AKADÉMIKUS MEGEMLÉKEZÉSE, MELY ELHANGZOTT A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN