PRINZ GYULA

GEOGRÁFUS1882. JANUÁR 11-ÉN SZÜLETETT RÁBAMOLNÁRIBAN, S 25 ÉVVEL EZELÕTT, 1973. DECEMBER 31-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

LÓCZY LAJOS ÉS KOCH ANTAL TANÍTVÁNYAKÉNT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN, MAJD A BOROSZLÓI EGYETEMEN TANULT, AHOL 1904-BEN SUB AUSPICIIS DOKTORRÁ AVATTÁK.

1906-1907-BEN LÓCZY LAJOS AJÁNLÁSÁRA RÉSZT VETT ALMÁSY GYÖRGY KÖZÉP-ÁZSIAI EXPEDICIÓJÁBAN, MAJD EZT AZ UTAT 1909-BEN EGYEDÜL IS MEGTETTE. NAGY TERÜLETEKET TÉRKÉPEZETT FEL, TANULMÁNYOZTA A FÖLD SZERKEZETI VISZONYAIT, VALAMINT AZ ALPI ÉS BELSÕ-ÁZSIAI TERÜLETEK ELJEGESEDÉSÉBEN MUTATKOZÓ KÜLÖNBSÉGEKET.

1908-BAN A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN LEÍRÓ FÖLDTANBÓL SZERZETT MAGÁNTANÁRI KÉPESÍTÉST.

1918-BAN A POZSONYI EGYETEMRE KAPOTT EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST, MAJD TANÍTOTT A BUDAPESTI, (1919--23), PÉCSI (1923--40), KOLOZSVÁRI (1940--44) TUDOMÁNYEGYETEMEKEN IS. A SZEGEDI EGYETEM FÖLDRAJZI TANSZÉKÉRE 1945-BEN KERÜLT TANSZÉKVEZETÕKÉNT ÉS AZ 1957-IG VEZETTE.
(Hallgatókkal tanulmányi kiránduláson 1955-ben.)

1948--49-ES TANÉVBEN A BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TISZTJÉT, MAJD AZ EZT KÖVETÕ TANÉVBEN A PRODÉKÁNI TISZTET TÖLTÖTTE BE.

A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁGNAK MAR 1920-BAN AZ ELNÖKE, KÉSÕBB TISZTELETBELI ELNÖKE LETT. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1935-BEN LEVELEZÕ TAGGÁ VÁLASZTOTTA. TAGJA VOLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KELETI BIZOTTSÁGÁNAK IS.

JELENTÕSEBB TANULMÁNYUTAT TETT SKÓCIÁBA (1913) ÉS IZLANDBA (1914).

MAGYARORSZÁG GEOMORFOLÓGIAI SZINTÉZISÉVEL, TELEPÜLÉSFÖLDRAJZZAL ÉS VÁROSMORFOLÓGIÁVAL FOGLALKOZOTT. TÖBB MÛVÉBEN ÍRT A KÁRPÁT-MEDENCE SZERKEZETI-MORFOLÓGIAI KIALAKULÁSÁT MAGYARÁZÓ TISIA ELMÉLETRÕL.

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁÉRT MEGKAPTA A KITAIBEL-EMLÉKÉRMET ÉS A LÓCZY-EMLÉKÉRMET. 1967-BEN EGYETEME JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉREMMEL JUTALMAZTA MUNKÁSSÁGÁT. 1970-BEN A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZDOKTORÁVÁ AVATTA.LEGJELENTÕSEBB MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN