RÉDEI LÁSZLÓ

MATEMATIKUS

RÉDEI LÁSZLÓ 1900. NOVEMBER 15-ÉN SZÜLETETT RÁKOSKERESZTÚRON ÉS 1980. NOVEMBER 21-ÉN HALT MEG BUDAPESTEN.

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIT 1910-TŐL 1922-IG BUDAPESTEN VÉGEZTE. 1922-BEN EGYETEMI DOKTORÁTUST SZERZETT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN.

1921-TŐL KÉT ÉVIG ÓRADÍJAS TANÁRKÉNT DOLGOZOTT, MAJD 1940-IG MISKOLCON, MEZŐTÚRON ÉS BUDAPESTEN KÖZÉPISKOLAI TANÁRKÉNT TEVÉKENYKEDETT.

KÖZÉPISKOLAI TANÁR KORÁBAN MÁR A MAGYAR MATAMATIKAI ÉLET EGYIK ELISMERT TAGJÁVÁ VÁLT. 1932-BEN MAGÁNTANÁRI HABILITÁCIÓT TETT, 1934-35-BEN HUMBOLDT ÖSZTÖNDÍJASKÉNT GÖTTINGENBEN JÁRT ÉS 1940-BEN KŐNIG GYULA EMLÉKÉRMET KAPOTT.

1940-BEN NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI, MAJD 1941-BEN NYILVÁNOS RENDES EGYETEI TANÁRRÁ NEVEZTÉK KI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN.HUSZONHÉT ÉVEN ÁT VEZETTE ELŐSZÖR A GEOMETRIA TANSZÉKET, MAJD AZ ALGEBRA ÉS A SZÁMELMÉLETI TANSZÉKET. EGYIK MEGALAPITÓJA VOLT A SZEGEDI MATEMATIKAI ISKOLÁNAK, TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIVEL HOZZÁJÁRULT A BOLYAI INTÉZET NEMZETKÖZI ISMERTSÉGÉHEZ.

1949-50-BEN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI TEENDŐIT LÁTTA EL.

1967-BEN TÁVOZOTT SZEGEDRŐL, AZ MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉZETÉBEN AZ ALGEBRA OSZTÁLY VEZETŐJE LETT.

1949-BEN AZ MTA LEVELEZŐ TAGJA, 1955-BEN PEDIG RENDES TAGGÁ VÁLASZTOTTÁK. KÉT ÍZBEN, 1950-BEN ÉS 1955-BEN, TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT KOSSUTH-DÍJAT KAPOTT. 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL A MUNKA ÉRDEMREND ARANYFOKOZATÁVAL TÜNTETTÉK KI.

1971-BEN A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZDOKTORÁVÁ AVATTA.

A MATEMATIKA KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN TÖBB MINT 150 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYE ÉS 10 KÖNYVE JELENT MEG.

RÉDEI LÁSZLÓ NEMZETKÖZILEG ELISMERT TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA ELÉVÜLHETETLEN NEVELŐI EREDMÉNYEKKEL PÁROSULT. AZ Ő ÉRDEME A MAGYAR ABSZTRAKT ALGEBRAI ISKOLA LÉTREHOZÁSA, A MAGYARORSZÁGON DOLGOZÓ ALGEBRISTÁK AZ Ő TANÍTVÁNAK TEKINTIK MAGUKAT. ALKOTÓ EGYÉNISÉGÉNEK SOKOLDALÚSÁGA MUNKASZERETETE, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN MEGNYILVÁNULÓ BÖLCS MAGATARTÁSA TANÍTVÁNYAINAK ŐSZINTE MEGBECSÜLÉSÉT VÍVTA KI.MŰVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN