SÍK SÁNDOR

KÖLTÕ, IRODALOMTUDÓS

1889. JANUÁR 20-ÁN SZÜLETETT BUDAPESTEN ÉS 1963. SZEPTEMBER 28-ÁN HALT MEG .

GYERMEKÉVEIT GÖDÖLLÕN TÖLTÖTTE, INNEN JÁRT BE A PESTI PIARISTA GIMNÁZIUMBA.

1903-BAN BELÉPETT A PIARISTA RENDBE.

1910-BEN A BUDAPESTI EGYETEMEN SZERZETT TANÁRI ÉS BÖLCSÉSZDOKTORI DIPLOMÁT. ELÕBB A VÁCI, MAJD 1911-TÕL A BUDAPESTI PIARISTA GIMNÁZIUMBAN TANÍTOTT.

1911-BEN MÜNCHENI ÚTJA SORÁN ISMERKEDETT MEG A CSERKÉSZMOZGALOMMAL ÉS HAZATÉRVE A MAGYAR CSERKÉSZET EGYIK MEGALAPÍTÓJA LETT. UGYANEBBEN AZ ÉVBEN AZ ÉLET CÍMÛ KATOLIKUS FOLYÓIRAT SEGÉDSZERKESZTÕJEKÉNT BEKAPCSOLÓDOTT A MAGYAR IRODALMI ÉLETBE; SORRA JELENTEK MEG VERSESKÖTETEI ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI DOLGOZATAI.

1911. JÚNIUS 3-ÁN PAPPÁ SZENTELTÉK .

1929 DECEMBERÉTÕL 1944-IG A SZEGEDI M. KIR. FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉKÉT VEZETTE. 1942-BEN JELENT MEG ESZTÉTIKA CÍMÛ MUNKÁJA, AMELY A KOR MAGYAR IRODALOMELMÉLETI GONDOLKODÁSÁNAK EGYIK CSÚCSPONTJA.

SZÁMOS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGA MELLETT JELENTÕS TUDOMÁNYOS TISZTSÉGEKET IS BETÖLTÖTT.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT 1946-BAN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK. UGYANEBBEN AZ ÉVBEN AZ ÚJRAINDULÓ VIGILIA CÍMÛ FOLYÓIRAT FÕSZERKESZTÕJÉVÉ NEVEZTÉK KI.

1948-BAN MUNKÁSSÁGÁT KOSSUTH DÍJJAL ISMERTÉK EL, 1949-BEN VISSZAKAPTA AZ IDÕKÖZBEN MEGVONT AKADÉMIAI TAGSÁGÁT.

1948-BAN A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGI TARTOMÁNYFÕNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK.

ÉLETPÁLYÁJA RENDKIVÜL GAZDAG ÉS SOKOLDALÚ VOLT. KÖLTÕKÉNT, IRODALOMTUDÓSKÉNT, MÛFORDÍTÓKÉNT EGYARÁNT MARADANDÓT ALKOTOTT. KIEMELKEDÕ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGET IS FOLYTATOTT, A HITÉLETBEN TEKINTÉLYES LELKI VEZETÕ ÉS NEMZETKÖZI HIRÛ HITSZÓNOK VOLT, TÖBB IMÁDSÁGOSKÖNYVET ÁLLÍTOTT ÖSSZE. IRÁSAIT SZÁMOS IDEGEN NYELVRE LEFORDÍTOTTÁK.SZÜLETÉSÉNEK 110 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT KIÁLLÍTÁSON DR. PÉTER LÁSZLÓ AZ EGYKORI TANÍTVÁNY, EGYETEMI TANÁR, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ EMLÉKEZETTLEGFONTOSABB MUNKÁI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN