Dokumentumok
Goebbels naplójából
Címlap

 

1938. augusztus 24.
 
 

Tegnap : reggel a Vilmos császár-csatorna végén ébredek. A Hitlerjugend a nevemet kiabálja. Gyorsan ki az ágyból. A nap sugárzóan süt. Hamarosan a fedélzetre érkezik a Führer Horthyval. Tovább, lefelé az Elbán, Helgoland felé. Lemondott a francia kormány egy része. A baloldaliak. Daladier, ugyanis éles hangú beszédet mondott a 40 órás munkahét ellen. Úgy tûnik, a lopakodó válság ismét kitörni készül. Franco válasza megérkezik Londonba: egyetért, de csak nagyon szigorú záradékokkal. Hosszan tárgyalok Funkkal. Mindenki gondterhelt Prága miatt. A döntõ, hogy mit tesz Henlein, ha a Führer cselekedni fog. Azt hiszem, semmit, még ha az angolok közben folyton fenyegetõznek és uszítanak is. Ez a döntõ órában azonban mindig a megérzés és a szerencse függvénye. Reméljük, a Führernek megint szerencséje lesz. A magyarokat szinte már teljesen meg gyõztük. Készek részt venni a mi tervünkben. Horthy itt hozza meg a döntést. Részletesen tárgyalok vele. Vadul csehellenes. "Nem erõs nép" - mondja joggal. De vajon veszély esetén megbízhatunk-e a magyarokban? Talán igen, hisz az õ érdekeik is erõsen ezt kívánják. S Horthy becsületes ember. Nagyon jó benyomást kelt, egyáltalán nem gyepesedett be, és nem hülyült el. Tetszik nekem. Brauchitschnak is, aki mint katona, rendkívül elégedett.* De õ sem tudja leplezni gondjait: mi történik, ha London beavatkozik. A dolgot azonban a legközelebbi kedvezõ alkalomkor el kell intézni. Hisz már mindenkit ez tesz tönkre. Délután Helgolandba. A Führer partra száll Horthyval, hogy megmutassa az új erõdítményeket. Sok a munkám. Ebben soha sincs hiány. Este nagy asztaltársaság. Hosszan beszélgetek az új magyar miniszterelnökkel, Imrédyvel. Nagyon energikus és világosan gondolkodó ember. Teljesen más, mint Darányi. Felvázolja programját, amely alapjában véve gazdasági. De kapcsolódik hozzá az államszerkezet átalakítása is. A zsidókérdést is kézbe akarja venni. Nekem úgy tûnik, hogy nem eléggé határozottan. Tárgyalása a Führerrel mély nyomokat hagyott benne. A cseh-kérdésben a magyarok jönnek velünk. Reméljük, nemcsak szóban. Imrédy is szeretne egy propagandaminisztériumot szervezni. Ennek a lényegét, szerintem, nem érti igazán. Egyébként sok beszélgetés. A Führer késõ estig marad köztünk. Vegyes érzelmekkel fogadom Elly Ney koncertjét. A Führer átszáll a "Grille"-re. Megpróbálok még valamit aludni. Reggel korán kelek. Irány Berlin.

* Goebbels benyomása és Hitler véleménye ezúttal nem egyezett a magyar politikai vezetõk megítélésében. Horthy, Imrédy Béla és Kánya egybehangzóan húzódozott attól, hogy Csehszlovákia megtámadásában Magyarország részt vegyen. A kormány bizonytalan csatlakozása után végül elutasította azt a hitleri ajánlatot, hogy-miközben Hitler nemzetközi tárgyalásokba bocsátkozik az ún. Szudéta-kérdésrõl - a magyar hadsereg provokáljon konfliktust. Hitler elítélõ véleménye a magyar politikai vezetõrétegrõl megszilárdult.

(Goebbels, Joseph: Napló, Bp. 1997. 188-189.)


(c) Egyetemi Könyvtár, Szeged, 1998-2000.