Magyar emigránsok a 30-as években

Világszerte közismert, szinte legendás tény, hogy a magyarok mindenütt a Földön jelentõs számban megtalálhatók. Így volt ez mindig is az emberiség története során, de jelentõs kivándorlási hullámokról, emigrációról csak a múlt század közepe óta beszélhetünk. Az elsõ igazi emigránsok az 1848/49-es szabadságharc katonái, menekültjei.

A század második felétõl erõteljes, több százezer fõt jelentõ kivándorlási hullám indult, elsõsorban az amerikai kontinensre. Ennek fõleg gazdasági okai voltak. A kivándorlók célja nem végleges letepeledés, egyetlen céljuk volt csupán: enyhíteni kínzó nyomorúságukon, ideiglenes vendégmunkásként vállalva akár a legnehezebb munkákat, a legembertelenebb körülményeket is, reményeik szerint majd hazatérnek, és itthon jobbra fordul a sorsuk a kint megtakarított pénz segítségével.

Az I. világháború majd Trianon újabb kivándorlási hullámot indított el, a kint letelepült magyarok pedig végleg feladták a hazatelepülés reményét, a végleges letelepedés mellett döntöttek. A Tanácsköztársaság bukása után többnyire baloldali érzelmûek hagyták el az országot, politikai menekültként. A gazdasági válság éveiben újra megnõtt a munkát keresõk, a jobb élet reményében kivándorlók száma.

A harmincas évek szociográfusai, a falukutató írók a kivándorlások okait így vázolták föl:
A földbirtok aránytalan eloszlása, a paraszti életforma csõdbe jutása a parasztság elszegenyedését okozta. Az iparban az alacsony munkabérek, a munkanélküliség a munkások nyomorát erõsítették. Lehetséges megoldásként a kivándorlás kínálkozott. Az ügynökök csábító ígéreteinek nehéz volt ellenállni: könnyû vagyonszerzéssel, gyors eredményekkel kecsegtettek, s az elszegényedett embereknek nem volt vesztenivalójuk.

1919 és 1945 között csaknem 360 ezren vándoroltak ki, pontos statisztikai adatok azonban nem állnak rendelkezésünkre. A számadatok pontosítását nehezíti az a körülmény is, hogy a Trianon után szomszédossá vált országok magyarsága is nagy számban választotta a kivándorlást. Az Oxfordi egyetem demográfiai kutatóintézete szerint abban az idõszakban 550 ezer magyar anyanyelvû hagyta el szülõföldjét.

A magyar emigránsok a világ minden táján megállták a helyüket, többnyire fontos szerepet játszottak az egyes országok fejlõdésében. A magyarok közismerten, már-már legendásan híresek voltak tehetségükrõl. Laura Fermi a bevándorlásról írt monográfiájában egy egész fejezetet szentel a "magyar tehetség titkának".
 


Emigráció egyes országok szerint