A magyar könyvhét története
a kezdetektõl 1937-ig

Tulajdonképpen csak az elsõ nevezhetõ "könyvhét"-nek, a többi inkább "könyvnapok" ill. "könyvnap".

1929. május 13-20.
Megjelenik 2 könyv:
Móra Ferenc: Ének a búzamezõkrõl
Szabó Dezsõ: Az elsodort falu

1930. május 8-9.
Megjelenik 5 könyv:
Arany János: Toldi trilógia
Herczeg Ferenc: Pogányok
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Rákosi Viktor: Elnémult harangok

1931. május 4-5.
Megjelenik 1 könyv:
Koszorú : Az elszakított országrészek íróinak antológiája

1932. május 17-19.
Megjelenik 1 könyv:
Arany János összes balladái

1933. június 1-3.
Megjelenik 1 könyv:
Katona József - Vörösmarty Mihály - Madách Imre: Bánk bán, Csongor és Tünde, Az ember tragédiája

1934. június 4-6.
Megjelenik 1 könyv:
Így írunk helyesen (Szerk. Balassa József)

Móricz: Légy ...
Koszorú
Farkas Gyula
Genthon Kodolányi Marczali Rákosi Tormay
1936. június 2-4.
Megjelenik 16 könyv, valamennyi magyar szerzõtõl, közöttük:
Ady Endre: Jóslások Magyarországról (tanulmányok)
Asztalos Miklós - Pethõ Sándor: A magyar nemzet története
Gulácsy Irén: Förgeteg
Illyés Gyula: Puszták népe

1937. június 1-3.
Megjelenik 59 könyv, valamennyi magyar szerzõtõl, közöttük:
Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora
Földi Mihály: Isten országa felé
Herczeg Ferenc: Napkelte elõtt ; Gondolatok Nagymagyarországról
Julier Ferenc: 1914-1918 : A vilagháború magyar szemmel
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Kodolányi János: Boldog Margit
Málnási Ödön: A magyar nemzet õszinte története
Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században
Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula
Szabó Zoltán: A tardi helyzet
Tóth Tihamér: A jellemes ifjú
Vaszary Gábor: Monpti
Veres Péter: Számadás


Ady

Herczeg

Málnási

Veres

A címlapképek a JATE Egyetemi Könyvtárban található könyvekrõl készültek.Irodalom: Magyarország történeti kronológiája 3. 1848-1944. / Fõszerk. Benda Kálmán
Bp. : Akadémiai K., 1983

Következõ oldal