Kormányok

A második Teleki-kormány

1939.II.16.- 1941. IV. 3.

Címlap
 
Teleki Pál gróf
miniszterelnök (1941.04.03.-ig, haláláig)

a külügyminiszteri teendõket is ellátja

(1940. 12.21.- 1941.01.27.),

valós külügyminiszter is

(1941.01.27.- 1941.02.04.)

Bánffy Dániel báró

földmûvelésügyi miniszter (1940.12.30.-tól)

Bárdossy László
külügyminiszter (1941.02.04.-tõl)

Bartha Károly
honvédelmi miniszter

Csáky István gróf

külügyminiszter (1941.01.27.-ig, haláláig)

Hóman Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter


Jaross Andor
felvidéki tárca nélküli miniszter

(1940.04.01.-ig, a hivatal megszûnéséig)

Keresztes-Fischer Ferenc
belügyminiszter

Kundler Antal
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter (1939.10.27.-ig)

iparügyi miniszter is (1939.07.25.-ig)

Laky Dezsõ
közellátásügyi tárca nélküli miniszter (1940.12.17.-tõl)

Tasnádi Nagy András
igazságügy-miniszter (1939.11.09.-ig)

Radocsay László
igazságügy-miniszter (1939.11.09.-tõl)

Reményi-Schneller Lajos
pénzügyminiszter

gazdasági csúcsminiszter is (1940.02.17.-tõl)

Teleki Mihály
gróf földmûvelésügyi miniszter (1940.12.30.-ig)

Varga József
iparügyi miniszter (1939.07.25.-tõl)

kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is (1939.10.27.-tõl)
A második Teleki-kormány képe

Az ún. második Teleki-kormány csoportképe, megalakulásakor (1939. február 16.)