Rajeczky Benjamin

Eger, 1901. november 11. - 1989.

Zenetörténész, népzenekutató

1917. Belépett a ciszterci rendbe
1920-1926. Insbruckban zenetörténetet és teológiát tanult
1926. Megszerezte a teológia doktora címet
1926-1945. Középiskolai tanár Budapesten (Szent Imre Gimnázium)
1932-1935. Zeneszerzést tanult Kodály Zoltánnál a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán
1933-tól a Magyar Énekoktatók Országos Egyesületének fõtitkára
1945-1950. Prior Pásztón és a népzene lektora a budapesti Tudományegyetemen
1950-1960. Múzeológus a Néprajzi Múzeum népzenei osztályán
1960-1967. Az MTA Népzenekutató csoportjának igazgatóhelyettese, 1967-1970. megbízott igazgatója
1970-tõl Az MTA Zenetudományi Intézetének nyugalmazott fõmunkatársa volt
1990. Poszthumusz Kossuth-díjjal tüntették ki

A LFZF zenetudományi tanszakának megbízott tanára, az IFMC (Nemzetközi Népzenei Tanács) tagja, a zenetudományok doktora volt. Kutatási területe a középkori magyar zenét, a gregoriánt és a magyar népzenét foglalta magában. A 30-as években (1938) jelent meg a Kerényi Györggyel közösen írt Énekes ABC. Ez volt a zenei írás-olvasás elsõ, kodályi szellemben írt tankönyve. Ezt követte 1940-ben - ugyanazzal a társszerzõvel - az Éneklõ iskola.