A tengeri háború
1916

 

Az 1916-os évben a Monarchia haditengerészete folyamatosan harcban állt az ellenséggel, de nagyobb szabású hadműveletekre nem került sor. Több olyan vállalkozás volt, melyek során a szemben álló felek egymás partvidékét támadták. Folyamatosan próbálták elfogni vagy megsemmisíteni az ellenséges utánpótlást szállító hajókat. A tengeralattjárók és a haditengerészeti repülőgépek egyre fontosabb szerepet töltöttek be a háborúban.

 

Hadművelet Montenegró ellen

Szerbia bukását követően a Balkánon Montenegró legyőzése volt a következő feladat. A január elején megindult hadművelet fontos mozzanata volt a Lovćen elfoglalása, hiszen a hegycsúcsról a cattaroi haditengerészeti támaszpontot komoly fenyegetés alatt tarthatta az ellenség. Az ütegek kiiktatására összehangolt támadást terveztek: a hadihajóknak kellett elhallgattatniuk azokat a lövegeket, melyek őket magukat is, de a szárazföldön támadó csapatokat is veszélyeztették.

A Lovćen lövetése

[A Lovćen lövetése]

A január 8-án megindult hadműveletben a Cattaroban állomásozó hajók közül az Aspern kiscirkáló, a Budapest partvédő páncélos, a Kaiser Karl VI páncélos cirkáló, a Kaiser Franz Joseph I nagycirkáló és a Panther torpedócirkáló, illetve a Huszár és a Warasdiner rombolók vettek részt. A szárazföldi csapatok és a haditengerészet együttműködését fényes siker koronázta.

„Az Aspern feladata nehéz volt, mert a célpontok fedve voltak, és nem talált kisegítő célpontokat sem, ezért a közvetett tűzvezetést a hagyományos módon nem lehetett alkalmazni. Konek fregattkapitány olyan új tűzvezetést dolgozott ki, amely addig ismeretlen volt a flottánál. A repülőgépekkel ellenőriztette a találatokat, amelyek mind jól feküdtek. Később a flottaparancsnokság ezt az új tűzvezetést is oktatta minden tüzérségi iskolán. Az Aspern – a maga frontján – minden ellenséges üteget megsemmisített. Amikor rohamra került sor, az itt támadó 19. hadtestnek mindössze 8 halottja és 32 sebesültje volt.”

Csonkaréti : Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete, p. 102.

A Budapest partvédő páncélos

A Budapest partvédő páncélos

A támadás másnap újabb sikereket hozott:

„A délelőtti órákban a cattarói csoport is megindult. A Budapest 15 cm-es ütege a legfelsőbb szerpentin út mentén végighúzódó állásokat állandóan tűz alatt tartotta. Szinte minden lövése talált, amit főképen a czélnak helyes kiutalása magyaráz meg. A támadó csoport már délre elfoglalta az ellenséges állást minden ellenállás nélkül, a mi különben lehetetlen lett volna, mert a terep oly nehéz, hogy csak különlegesen felszerelt csapatokkal járható.”

Karg : Hadihajóink részvétele a Lovčen bevételénél, p. 134.

Montenegró ellenállása néhány nap alatt megtört, megkezdődhetett Cattaroban egy déli támaszpont kiépítése. (Korábban ez a kikötő nagyobb számú és méretű hajó javítására, ellátására nem volt alkalmas.)

 

Albánia partjai mentén

Az Albánia területén vívott harcok komoly kihívás elé állították a Monarchia haditengerészetét. A szárazföldi csapatok ellátását ugyanis szinte kizárólag tengeri útvonalakon lehetett megoldani. Ez összetett feladat volt: kísérni kellett a szállítóhajókat (melyeket felszíni hajók, tengeralattjárók és repülőgépek is támadhattak), fel kellett szedni az ellenséges aknákat, saját aknamezőket kellett lerakni. Ezeket a feladatokat ritkán emelték ki a hadijelentésekben, pedig rendkívül veszélyes, idegfeszítő vállalkozások voltak. A flotta parancsnoki állománya és legénysége kiválóan megfelelt az elvárásoknak.

Többen viszont negatívan emlegetik azt a passzivitást, amit a haditengerészet mutatott a szerb és a velük szövetséges csapatok evakuálásának idején. Februárban Haus tengernagy határozott nemet mondott arra a kérdésre, hogy a flotta részt kíván-e venni Durazzo elfoglalásában. Kétségtelen, hogy a térségben számos ellenséges hadihajó állomásozott. Élénken élt még a durazzoi kikötő elleni 1915. december végi támadás emléke is: ennek során két korszerű romboló süllyedt el. A flotta azzal, hogy 1916-ban nem vett részt egy újabb akcióban, nem szenvedett további károkat, de a passzivitás következtében sok ellenséges katonát (és számos foglyot) hajóztak át az antant által ellenőrzött területekre. Durazzo elfoglalása a szárazföldi csapatokra maradt, a haditengerészet pedig egy újabb jól használható bázishoz jutott.

 

Harcban Olaszországgal és szövetségeseivel

Az osztrák-magyar flotta és az antant egységei folyamatosan támadták egymás partvidékét és az ellenséges hajókat. Néha a hadijog sem számított: március 18-án az Ampere francia tengeralattjáró megtorpedózta az Elektra kórházhajót. Az Elektra éppen nem szállított sebesülteket és sikerült partra futtatni, de ketten így is életüket vesztették. Május 9-én a Dubrovnik személygőzös esett áldozatul a szintén francia Archimedes tengeralattjárónak. Ezúttal már több áldozat is volt, a külügy felháborodottan tájékoztatta a semleges államok diplomatáit a „gyilkossági merényletekről”. (Vö. Délmagyarország, 1916. május 16., p. 1.)

MAS 9

MAS 9

Az olaszok új típusú motoros naszádja, a MAS (Motoscafi Anti-Sommergibili = tengeralattjáró elleni motorcsónak) nagyon bevált, több szállítóhajó elsüllyesztését írták a javukra (vagy éppen a rovásukra...) a harcoló felek.

A búvárhajók és az Otrantói-szoros

A tengeri háború során egyre inkább felértékelődött a tengeralattjárók szerepe. A németek is állomásoztattak U-Bootokat az Adrián, de azok leginkább a Földközi-tengeren tevékenykedtek. Ellenük az olaszok úgy tudtak védekezni, hogy acélhálót feszítettek ki az Otrantói-szorosban. Ennek állandóan változtatták a helyét, így a felszíni flottának időnként át kellett törnie a tengerzárat, hogy a tengeralattjárók biztonsággal közlekedhessenek.

1916-ban az egyik ilyen vállalkozásra július 8-án került sor. Ezt a kiemelkedően sikeres akciót a Novara (parancsnoka Horthy Miklós) hajtotta végre.

„A Novara hajnalra ért a szorosba. Az ott talált négy halászgőzös parancsnokait felszólította, hogy hagyják el hajóikat, mert elsüllyeszti őket. A gőzösök azonban tüzet nyitottak, mire a Novara is harcba lépett. Az első, Clavis nevű gőzöst már a második sorozat eltalálta, és lángba borította. Ezután a többit vette tűz alá a Novara. Az egyik lövedék az Astrum Spei kazánházában robbant, és hamarosan elsüllyedt ez is. A másik kettő segítségért rádiózott és menekült.”

Csonkaréti : Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete, p. 162.

A sajtóban megjelent parancsnoki jelentés nem manipulatív célzattal volt pontatlan: minden hadműveletnél, de különösen a tengeren zajlott összecsapásoknál hosszabb időre volt szükség, míg „kitisztult a kép”, azaz a szemtanúk beszámolóiból megközelítőleg rekonstruálni lehetett a történteket.

A parancsnokság jelentése öt ellenséges hajó megsemmisítéséről (Délmagyarország, 1916. július 11., p. 1.)

A parancsnokság jelentése öt ellenséges hajó megsemmisítéséről (Délmagyarország, 1916. július 11., p. 1.)

Másnapi hazaútján a Novara ellen egy cirkáló és két romboló kísérelt meg támadást, de azokat az osztrák-magyar haditengerészet repülőgépei meghátrálásra késztették, így a Novara el tudott menekülni.

A Novara

A Novara

Ebben az évben a legnagyobb szabású adriai ütközetre is az Otrantói-szorosnál került sor. December 22-én négy romboló, a Scharfschütze (parancsnok: Nowotny), a Dinara (Sándor Virgil), a Réka (von Millenkovich) és a Velebit (Koch) futott ki azért, hogy a tengerzár lerombolásával hazautat biztosítsanak két német tengeralattjárónak. A szorosban talált két halászgőzöst rövid tűzpárbajt követően elsüllyesztették. Közben francia rombolók jelentek meg a térségben, előbb négy, majd újabb kettő. A Scharfschütze eltalálta a Riviere-t, melynek egyik, harcból kiálló társa sietett segítségére. A létszám így kiegyenlítődött, de a Monarchia hajói két-két egységre szakadva eltávolodtak egymástól.

A franciák mindent megtettek, hogy elvágják az ellenséges hajók útvonalát. Ritkaságszámba menő éjszakai közelharc alakult ki a rombolók között. Mindkét fél kapott találatokat, de az osztrák-magyar egységek végül szerencsésen hazajutottak. A franciák nem jártak ilyen jól: a segítségükre érkező olasz-angol hajórajból az Abba cirkáló két rombolójukkal is összeütközött, a Casque-t vontatókötélre kellett venni...

Érdekes elolvasni az olasz hivatalos jelentést, melyet a Délmagyarország is közölt:

„RÓMA: A tengerészeti miniszterium közli: 23-ára virradó éjszaka különböző ellenséges egységek támadást kezdtek néhány kisebb őrhajónk ellen az otrantói csatornában, de francia torpedóüzők nyomban felfedezték őket. Rendkivül erős tüzelés után az ellenség, amelyet a szövetségesek egységei üldözőbe vettek, a sötétség védelme alatt elmenekült. Egy francia torpedóüldöző és egy olasz őrhajó jelentéktelen tárgyi kárt szenvedett. Az ellenség veszteségeit nem lehetett megállapitani.”

Délmagyarország, 1916. december 28., p. 5.

 

Egy sikeres repülőgépes akció

A haditengerészeti repülőgépek látványos fejlődése nyomán nem maradtak el a hadisikerek sem. Ezek egyik szép példája az L 132-es (parancsnoka W. Zelezny) és az L 135-ös (O. Klimburg) repülőgépek szeptember 15-i haditette. Aznap reggel az L 132-es észlelt egy ellenséges tengeralattjárót. Kumborban leszállt, majd onnan az L 135-ös kíséretében párban visszaindultak, és rövidesen rábukkantak a búvárhajóra.

„[...] Klimburg [...] ledobta mindkét 50 kg-os bombáját. [...] A repülők azt gondolták, hogy legfeljebb csak könnyebben sérülhetett meg, ezért továbbmentek. Hanem egyszer csak hatalmas örvényt kavarva felemelkedett a tengeralattjáró. Az L 135-ös mélyrepüléssel föléje szállt. Ugyanekkor felnyílt a tengeralattjáró fedélzeti ajtaja, tengerészek ugráltak ki rajta és a fedélzeti géppuskákhoz siettek, amely nyomban sorozatokat küldött a repülőgép felé. Az L 135-ös erre a kicsi bombái közül ledobott egyet, amelynek robbanása a vízbe sodort néhány matrózt. A naszád második tisztje azonban a géppuskánál maradt és tovább lőtt. Csakhogy a harmadik bomba megadta a kegyelemdöfést, többé nem lehetett a felszínen tartani a járművet, lassan süllyedni kezdett. A tengerészek sorban előjöttek, és a tengerbe vetették magukat.”

Csonkaréti : A császári és királyi légierő, pp. 138–139.

Két Lohner repülőcsónak megmenti a FOUCAULT francia tengeralattjáró személyzetét

Két Lohner repülőcsónak megmenti a FOUCAULT francia tengeralattjáró személyzetét

Amint később kiderült, az áldozat a Foucault francia tengeralattjáró volt. A repülők leszálltak a vízre, a fuldokló matrózok pedig az úszótalpakba és a géptestekbe kapaszkodtak. A kapitány és a második tiszt csak akkor fogadott el segítséget, amikor már minden emberük biztonságban volt; ezzel a teljes személyzet megmenekült. A korábban említett, egyébként mindkét félre jellemző hadijog-ellenes cselekedeteken túl ilyen „lovagias” tettek is történtek a háborúban...

Korabeli tudósítás az akcióról (Délmagyarország, 1916. szeptember 23., p. 1.)

Korabeli tudósítás az akcióról (Délmagyarország, 1916. szeptember 23., p. 1.)

 

Kezdőlap 1914 1915 1916 1917 1918