Horthy Miklós
HORTHY Miklós (1868–1957)

 

Tengerésztiszt, politikus. 1886-ban lett a hadiflotta tagja. 1909 és 1914 között Ferenc József szárnysegéde. Az első világháború kitörését követően különböző hadihajókon szolgál. A hadműveletek során megmutatkozik rendkívüli parancsnoki tehetsége. A háború végén ellentengernagy, a Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka. A proletárdiktatúrát követően 1920. március 1-től 1944. október 15-ig Magyarország kormányzója. Külpolitikájának alapvető célkitűzése a trianoni békeszerződés revíziója volt. Ennek érdekében kereste a szövetséget Német- és Olaszországgal is. Bár Hitlerrel kölcsönösen nem szerették egymást, nem látott más utat a magyar érdekek érvényesítésére, mint a németek mellett való fegyveres beavatkozást, melytől barátjának, Teleki Pál miniszterelnöknek az öngyilkossága sem tartotta vissza. Igyekezett minimális szinten tartani a németek rendelkezésére átadodott haderő létszámát, sőt 1942-től az angolszász hatalmakkal titkos béketárgyalásokat folytatott. A belpolitikájában mind a baloldali, mind a jobboldali szélsőségesektől tartózkodó Horthy nem látta, hogy a hadsereg és főként a tisztikar fiatalabb tagjai a politizálást megtiltó rendelkezései ellenére egyre inkább politikai céljaik megvalósítását is szem előtt tartották, és a szélsőséges mozgalmakban vélték megtalálni érdekeik képviselőit. Magyarország német megszállása után igen szűk mozgástere maradt, bár miután belátta, hogy ellenkező esetben nem kerülheti el a felelősségre vonást, leállította a zsidóság deportálását. Megpróbálta kivonni az országot a harci cselekményekből, de miután 1944. október 15-i kiugrási kísérlete nem sikreült, a hatalmat átadta Szálasi Ferencnek. Ezután a németek, a háborút követően pedig az amerikaiak fogságába került. A nürnbergi per során tanúként hallgatták ki. Portugáliában halt meg, 1957-ben. 1993-ban Kenderesen újratemették.

Könyvek:
Bencsik : Horthy Miklós
Dombrády : A legfelsőbb hadúr és hadserege
Gárdos : Tengerész a Várban
Gosztonyi : A kormányzó Horthy Miklós és az emigráció
Horthy a kormányzó
Horthy Miklós dokumentumok tükrében.
Horthy Miklós titkos iratai
Horthy Miklós : Emlékirataim
Kalavszky – Illésfalvi : Horthy Miklós élete képekben
Pintér : Ki volt Horthy Miklós?
Sakmyster : Admirális fehér lovon
Turbucz : Horthy Miklós, a haditengerésztiszt
Vas : Horthy
Vitéz nagybányai Horthy Miklós élete képekben
Walzel : Kormányzónk

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Ki kicsoda?