KRONOLÓGIA

 

1918

<= 1917

* január 8. Wilson elnök 14 pontos béketervet terjeszt a kongresszus elé.

* január 22. Kijevben kikiáltják a független ukrán államot.

* január 25. Lemond Wekerle magyar miniszterelnök, de a király újra őt bízza meg kormányalakítással.

* január 28. Észtország és Litvánia deklarálja függetlenségét.

* február 1. Ausztria-Magyarország és Franciaország felújítja titkos béketárgyalásait. – Matrózlázadás tör ki Cattaro-ban.

* február 8. Ukrajna Breszt-Litovszkban különbékét köt a központi hatalmakkal. 10-én viszont ugyanott megszakadnak a tárgyalások az oroszokkal.

* február 14. Szovjet-Oroszország áttér a Gergely-naptár használatára.

* február 18. A német hadsereg általános támadásba lendül keleten.

* március 3. Breszt-Litovszkban a központi hatalmak képviselői és a szovjet-orosz kormány küldöttei aláírják a békemegállapodást.

* március 9. A szovjet kormány Pétervárról Moszkvába költözik.

* március 21. Nagy német támadás indul nyugaton, jelentős eredmény nélkül.

* március 26. Ferdinand Focht nevezik ki a szövetséges erők főparancsnokának.

* április 8. Rómában a Monarchia nemzetiségeinek kongresszusán az „elnyomott népek” nemzeti önállóságot követelnek.

* április 17. Lemond Wekerle kormánya.

* május 7. A központi hatalmak és Románia békét kötnek.

* május 8. A király ismét Wekerlét kéri fel kormányalakításra.

* május 27. A harmadik német offenzíva indul meg a Marne-nál.

* június 15. A „piavei katasztrófa”: osztrák-magyar támadás indul, mely súlyos emberáldozatok árán sem ér el sikert. – A francia-amerikai csapatok megállítják a németek nyugati támadását.

* július 18. A nyugati fronton az antant erői veszik át a kezdeményezést.

* augusztus 8. A németek döntő vereséget szenvednek a nyugati fronton, miután az antant erői tömegével vetik be ellenük a repülőgépeket és a tankokat.

* augusztus 30. Lenin ellen merényletet követnek el, a bolsevik vezető súlyosan megsebesül.

* szeptember 2. A németek a nyugati front teljes hosszában visszavonulásra kényszerülnek.

* szeptember 14. A Monarchia béketárgyalásokra tesz javaslatot.

* szeptember 15. Megindul az antant balkáni offenzívája.

* szeptember 25. Bulgária békét kér az antanttól. 30-án Szalonikiben aláírják a fegyverszünetet.

* október 3. Németországban Max von Baden alakít kormányt, és fegyverszüneti ajánlatot állít össze.

* október 4. Burián István, a Monarchia külügyminisztere békeajánlattal fordul Wilson amerikai elnökhöz.

* október 17. A Parlamentben Tisza István kijelenti: „A háborút elveszítettük”.

* október 23. Budapesten megalakul a Magyar Nemzeti Tanács.

* október 28. Az olaszok a Piave folyónál áttörik a frontot.

* október 31. Budapesten győz az őszirózsás forradalom. – Károlyi Mihály az új miniszterelnök. – Meggyilkolják Tisza Istvánt.

* november 3. Fegyverszünetet írnak alá a Monarchia és az antant képviselői.

* november 3–4. Flottalázadás Kiel-ben.

* november 9. Németországban kikiáltják a köztársaságot.

* november 11. A compiegne-i erdőben aláírják a fegyverszünetet, így a nyugati fronton is véget érnek a harcok.

<= 1917

 


Vissza Hadtörténeti gyûjtemény Vissza Elsõ világháború