HORTHY MIKLÓS LEMONDÓ NYILATKOZATA
1944. október 16.

A magyar törvényhozás két Háza nagyméltóságú Elnökének!
A magyar országgyűlésnek kormányzói üdvözletemet!

A magyar történelem súlyos nehéz órájában ezennel kinyiltakoztatom azt az elhatározásomat, hogy a hadvezetés eredményes folytatása és a nemzet belső egysége és összefogása érdekében kormányzói tisztemről és a kormányzói hatlommal kapcsolatos minden törvényes jogomról lemondok. Egyidejűleg Szálasi Ferencet a nemzeti összefogás kormányának megalakításával megbízom.

Budapest, 1944. október 16.

 

Horthy

Forrás : Nagy Vilmos, 313. p.


Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok