KOLOSVÁRY GÁBOR

ZOOLÓGUS

SZÁZ ÉVE 1901. AUGUSZTUS 18-ÁN SZÜLETETT KOLOZSVÁROTT ÉS 1968. DECEMBER 25-ÉN HALT MEG SZEGEDEN. ÉDESAPJA DR. KOLOSVÁRY BÁLINT A KOLOZSVÁRI ÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVES PROFESSZORA VOLT.

ELEMI ÉS KÖZÉPISKOLÁIT 1907 ÉS 1919 KÖZÖTT SZÜLÕVÁROSÁBAN VÉGEZTE. EGYETEMI TANULMÁNYAIT ÁLLATTAN ÉS GEOLÓGIA SZAKON KOLOZSVÁROTT KEZDTE, MAJD A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN FEJEZTE BE.

1926-BAN KÖZÉPISKOLAI TANÁRI DIPLOMÁT KAPOTT. EGYETEMI TANULMÁNYAI ALATT ISMERKEDETT MEG DR. APÁTHY ISTVÁN ZOOLÓGUS PROFESSZORRAL, AKIT EGÉSZ ÉLETÉBEN PÉLDAKÉPÉNEK TEKINTETT.

MÁR EGYETEMI HALLGATÓKÉNT MUNKATÁRSA LETT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLATTANI TANSZÉKÉNEK, KÉSÕBB AZ ÁLLATRENDSZERTANI TANSZÉK OKTATÓJAKÉNT DOLGOZOTT.

1925-BEN EGYETEMI DOKTORI VIZSGÁT TETT, 1930-BAN A "PÓKFÉLÉK ISMERETTANA" TÁRGYKÖRBÕL HABILITÁLT. 1952-BEN KANDIDÁTUSI, 1958-BAN A TUDOMÁNYOK DOKTORA CÍMET SZEREZTE MEG.

1954-TÕL HALÁLÁIG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLATRENDSZERTANI, MAJD ÁLLATTSZERVEZETTANI ÉS ÁLLATRENDSZETANI TANSZÉKÉNEK A VEZETÕJE VOLT. 1960-BAN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ TAGJAI KÖZÉ VÁLASZTOTTÁK.
1955-BEN LÉTREHOZTA A TISZAKUTATÓ MUNKAKÖZÖSSÉGET. A FOLYÓ ÉLÕVILÁGÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁRA ÉVENTE EXPEDICIÓT SZERVEZETT. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉRE 1965-BEN ELINDÍTOTTA A TISCIA CÍMÛ FOLYÓIRATOT, AMELYNEK ELÕBB SZERKESZTÕJE, MAJD 1965-TÕL 1968-IG A FÕSZERKESZTÕJE VOLT.

SZÁMOS KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTON VETT RÉSZT, TÖBB TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG VÁLASZTOTTA TAGJAI KÖZÉ.

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A PÓKOK, KASZÁSPÓKOK, KACSALÁBÚ RÁKOK, FOSSILIS KORALLOK ÉS A TISZA ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁRA IRÁNYULT.
 
 
 

MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN