SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA

MATEMATIKUS

1913. JÚLIUS 29-ÉN SZÜLETETT KOLOZSVÁROTT, ÉS 1998. DECEMBER 21-ÉN HALT MEG SZEGEDEN.

ÉDESAPJA SZŐKEFALVI-NAGY GYULA NEVES MATEMATIKUS VOLT.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT 1931 ÉS 1936 KÖZÖTT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN VÉGEZTE. 1936-BAN MATEMATIKA-FIZIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI OKLEVELET SZERZETT. 1937-BEN SUB AUSPICIIS DOKTORRÁ AVATTÁK. 1940-BEN “ANALÍZIS ÉS ALGEBRA” TÁRGYKÖRBŐL HABILITÁLT.

1945-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ, MAJD 1956-BAN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

1948. JÚLIUS 1-ÉN TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉST KAPOTT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BOLYAI INTÉZETÉNEK ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIAI INTÉZETÉBEN, AMELYET 1983. DECEMBER 1-IG VEZETETT, A KÉSŐBB LÉTREJŐVŐ FÜGGVÉNYTANI, ILL. GEOMETRIAI ÉS ANALÍZIS TANSZÉKKEL KÖZÖSEN.

1951-1952-BEN ÉS 1963-1966-BAN A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI FELADATAIT LÁTTA EL.

SZÁMOS KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTON VETT RÉSZT.

TÖBB TUDOMÁNYOS TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE KÉRTÉK FEL: 1953-1990 KÖZÖTT TAGJA, MAJD ELNÖKE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI BIZOTTSÁGÁNAK. 1970 ÉS 1985 KÖZÖTT A SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG TAGJA, MAJD ELNÖKE, 1965-TŐL AZ ÁLLAMI ÉS KOSSUTH-DÍJ BIZOTTSÁG, 1963-1967 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS MÍNŐSÍTŐ BIZOTTSÁG TAGJA VOLT.

1947-TŐL ÉVTIZEDEKEN KERESZTÜL FŐSZERKESZTŐJE VOLT AZ ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM CÍMŰ FOLYÓIRATNAK. SZERKESZTETTE AZ ACTA MATHEMATICA HUNGARICÁT IS. TISZTELETBELI SZERKESZTŐKÉNT RÉSZT VETT A MATEMATIKAI LAPOK, A PERIODICA MATHEMATICA, A ZENTRALBLATT FÜR MATHEMATIK ÉS A JOURNAL OF OPERATOR THEORY MEGJELENÉSÉBEN.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSEKÉNT SZÁMOS KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT: KŐNIG GYULA ÉREM (1942), KOSSUTH-DÍJ (1950, 1953), MUNKAÉRDEMRED ARANY FOKOZAT (1969, 1973), SZELE TIBOR ÉREM (1971), ÁLLAMI-DÍJ (1978), LOMONOSZOV-ARANYÉREM (1980), MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE (1983), PRO ACADEMIA PAEDAGOGICA ÉREM (1986), AKADÉMIAI ARANYÉREM (1987), SZEGED VÁROS DÍSZPOLGÁRA (1991), MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÉPKERESZTJE (1994).

A DREZDAI MŰEGYETEM (1965), A TURKUI (1970), A BORDEAUX-I (1987) ÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (1988) DÍSZDOKTORÁVÁ AVATTA.

1971-BEN TISZTELETBELI TAGSÁGOT KAPOTT A SZOVJET TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁTÓL, 1992-BEN AZ OROSZORSZÁGI TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁTÓL, 1974-BEN A DUBLINI ROYAL IRISH ACADEMY-TŐL ÉS 1975-BEN A FINN TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁTÓL.

1990-TŐL HALÁLÁIG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EMERITUS PROFESSZORAKÉNT TISZTELTÉK.

PÉLDAMUTATÓ PEDAGÓGUS EGYÉNISÉG VOLT, MATEMATIKATANÁROK ÉS MATEMATIKUSOK EZREIT KÉPEZTE. KIEMELKEDŐ ISKOLATEREMTŐ TEVÉKENYSÉGE SORÁN SZÁMOS SZEGEDI, HAZAI ÉS KÜLFÖLDI MATEMATIKUS VALLHATJA MAGÁT TANÍTVÁNYÁNAK. A SZEGEDI MATEMATIKAI ISKOLA KIMAGASLÓ KÉPVISELŐJE, A " MÁSODIK TRIUMVIRÁTUS" TAGJA VOLT. ÉLETÉT A MUNKA- ÉS A CSALÁDSZERETET, A FÁRADHATATLAN ENERGIA, AZ EMBEREKKEL ÉS A KÖZÜGYEKKEL VALÓ TÖRŐDÉS, SEGÍTŐKÉSZSÉG JELLEMEZTE.

TUDOMÁNYOS KUTATÓKÉNT KIMAGASLÓ EREDMÉNYT ÉRT EL AZ APPROXIMÁCIÓ ÉS AZ ORTOGONÁLIS FÜGGVÉNYRENDSZEREK ELMÉLETÉBEN, A FOURIER-ANALÍZISBEN ÉS A GEOMETRIÁBAN. ALKOTÓ MUNKÁJÁNAK LEGFONTOSABB TERÜLETE A HILBERT- ÉS BANACH-TÉRBELI ELMÉLETE.


MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN