Kormányok

A Gömbös-kormány

1932. X. 1. - 1936. X. 12.

Címlap

 


Gömbös Gvula
altábornagy, (1936. IX. 2-tõl gyalogsági tábornok) miniszterelnök 1936. X. 6-ig (haláláig)

    honvédelmi miniszter is 1936. IX. 2-ig

    külügyminiszter is 1933. I. 7.-1933. II. 4.

Darányi Kálmán
földmûvelésügyi miniszter 1935. I. 9-tõl

    a miniszterelnöki teendõket ellátja 1936. V. 14.-1936. VIII. 7.

    a miniszterelnöki teendõket önálló jogkörrel látja el 1936. IX. 2.-1936. X. 10. (miniszterelnökké történt kinevezéséig)

Bornemisza Géza
kereskedelemügyi miniszter 1935. III. 4.-1935. VIII. 1.

    iparügyi miniszter 1935. VIII. 1-tõl

    kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is 1935. VIII. 1.-1935. IX. 2.

Fabinyi Tihamér
kereskedelemügyi miniszter 1935 . III. 4-ig pénzügyminiszter 1935. I. 6-tól

Hóman Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter

Imrédy Béla
pénzügyminiszter 1935. I. 6-ig

Kállay Miklós
földmûvelésügyi miniszter 1935 . I. 9-ig

Kánya Kálmán
külügyminiszter 1933. II. 4-tõl

Keresztes-Fischer Ferenc
bélügyminiszter 1935. III. 4-ig

Kozma Miklós
belügyminiszter 1935. III. 4-tõl

    a honvédelmi miniszteri teendõket ellátja 1936. V. 14.-1936. VIII. 7.

Lázár Andor
igazságügy-miniszter

Puky Endre
külügyminiszter 1933. I. 7-ig (közigazgatási bírósági elnöki kinevezé
séig)
Somkuthy József
honvédelmi miniszter 1936. IX. 2-tõl

Winchkler István
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter

 

Gömbös Gyula kormányának csoportképe, megalakulásakor (1932. október 1.)