Hadseregek, fegyvernemek története – könyvek

Csak szolgálati használatra! (fülszöveg)

 

A könyv címével a szerzők nem meghökkenteni, csupán figyelmet kelteni kívánnak. Utalni arra, hogy mindazok a dokumentumok, amelyeket az olvasóközönség elé tárnak, nem is olyan régen egy rezsim országirányító tevékenységének féltve őrzött bizalmas iratai voltak.

Ebben a dokumentumgyűjteményben a Horthy-korszak negyedszázados történetének legbizalmasabb, s talán legismeretlenebb eseményei, a hadsereggel kapcsolatos, ország-világ előtt takargatott titkai tárulnak az olvasó elé. Egy olyan hadsereg életébe nyerünk bepillantást, amelyről 25 éven át állították, hogy mentes a politikától – holott megteremtésétől megsemmisüléséig a legreakciósabb ellenforradalmi politika szolgálatában állt.

A kötet első része az 1919–1921-es évek eseményeit idézi fel. A titkos, szigorúan bizalmas és bizalmas jelzésű iratok bemutatják a hadsereg születésének körülményeit, az ellenforradalmi rendszer létrehozásában és politikájában játszott szerepét. Egykori előterjesztésekből, intézkedésekből az olvasó elé tárul a hadsereg belső élete, a társadalmi, faji és politikai megkülönböztetések egymást kiegészítő láncolata, revíziós katonai tervei, a tisztikar szellemi arculata stb.

Az 1938-cal záruló második rész a hadsereg kiépítésének körülményeivel, az ország fasizálásának és háborús felkészítésének módszereivel ismerteti meg az olvasót. Horthy, Gömbös, Soós, Shvoy, Rácz és Sónyi tábornokok, katonai attasék és mások emlékiratai, jelentései feltárják: hogyan láncolták a magyar honvédséget Mussolini és Hitler fasiszta hadseregéhez, titokban milyen erőfeszítéseket tettek a hadfejlesztés érdekében. A munka befejező részéből a politikai megbízhatóság megszilárdításának eszközeit, a szélsőjobboldali elemek útjának egyengetésére tett erőfeszítéseket ismerjük meg.

A kötet bevezető tanulmánya megkönnyíti az olvasónak, hogy a dokumentumok mozaikjából összefüggő, plasztikus történelmi képet alakítson ki.

 

Katalógus Csak szolgálati használatra! Tartalom
KATALÓGUS TARTALOM

 


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Könyvek Vissza Hadseregek, fegyvernemek