Teheráni konferencia : A kormányfők harmadik ülése

1943. november 30.


ROOSEVELT: Ismertettük Sztálin marsallal a brit és az amerikai vezérkar döntését, s ez kielégítette őt. Kívánatos volna, ha Brooke tábornok beszámolna a konferenciának erről a döntésről, amennyiben Sztálin marsallnak nincs ellene kifogása.

SZTÁLIN: Egyetértek vele.

CHURCHILL: Brooke tábornok mind az amerikaiak, mind az angolok nevében teszi meg nyilatkozatát.

BROOKE: Az egyesített vezérkarok főnökei azt javasolták az elnöknek és a miniszterelnöknek, hogy közöljék Sztálin marsallal: az Overlord-hadműveletet május folyamán indítjuk meg. Ezt a hadműveletet egy Dél-Franciaország ellen intézett hadművelet fogja támogatni, amelynek méretei az akkor rendelkezésre álló deszánthajók számától függnek majd.

CHURCHILL: Magától értetődik, hogy az egyesített brit és amerikai vezérkarok szoros kapcsolatot tartanak majd fenn Sztálin marsallal, hogy a szövetségesek hadműveleteit koordinálni lehessen, és hogy az ellenségre egyidejű csapást mérhessünk két oldalról.

SZTÁLIN: Tisztában vagyok a szövetségeseink vezérkarai által hozott döntések fontosságával és e döntések végrehajtásának nehézségeivel. Lehetséges, hogy nem az Overlord elején alakul majd ki veszélyes helyzet, hanem a hadművelet kibontakoztatása során, amikor a németek megkísérlik csapataik egy részét a keleti frontról a nyugati frontra átvezényelni, hogy megnehezítsék az Overlord végrehajtását. Hogy a németeknek ne legyen módjuk manőverezni tartalékaikkal, és hogy ne tudjanak csak valamelyest is jelentős erőket a keleti frontról a nyugati frontra átszállítani, az oroszok kötelezik magukat: májusra egy több helyen indítandó nagyarányú támadást szerveznek a németek ellen, hogy a német hadosztályokat a keleti fronthoz kössék, s így ne adjanak módot nekik arra, hogy bármilyen mértékben is megnehezítsék az Overlordot. Ezt ma bejelentettem Roosevelt elnöknek és Churchill miniszterelnöknek, de szerettem volna nyilatkozatomat a konferencia előtt is megismételni.

ROOSEVELT: A legnagyobb mértékben kielégít Sztálin marsallnak az a kijelentése, hogy az oroszok mindent elkövetnek az ellenségre mérendő csapások koordinálása érdekében. Remélem, hogy nemzeteink megértették a közös tevékenység szükségességét, és a három ország küszöbönálló hadműveletei megmutatják, hogy megtanultunk együttműködni.
Az Egyesült Államok még nem nevezte ki az Overlord-hadművelet főparancsnokát, de bizonyosra veszem, hogy a legközelebbi 3-4 napon belül, mihelyt visszatérünk Kairóba, sor kerül a főparancsnok kinevezésére.
Egyetlen javaslatom lenne csupán, nevezetesen az, hogy vezérkaraink késlekedés nélkül fogjanak hozzá az itt elfogadott javaslatok kidolgozásához. Éppen ezért azt ajánlom, hogy már holnap térjenek vissza Kairóba, ha Sztálin marsallnak nincs ellene kifogása.

SZTÁLIN: Egyetértek ezzel.

CHURCHILL: Hangsúlyozni szeretném, hogy ma komoly döntést hoztunk. Most az elnöknek, nekem és vezérkarainknak alaposan át kell gondolnunk ezt a kérdést, és el kell döntenünk, honnan szedjük a szükséges deszánthajókat. Öt hónapunk van még, s úgy vélem, sikerül elegendő deszánthajót előteremtenünk. Már elrendeltem a kérdés tanulmányozását, s részletes jelentést kapok róla, mihelyt vezérkaraink hazatérnek. Az Overlord-hadművelet sikeréhez jelentős erőfölénnyel kell rendelkeznünk, s remélem, hogy vezérkaraink ezt biztosítani tudják. Júniusban heves és nehéz harcban fogunk állni az ellenséggel. Azt hiszem, ezzel be is fejeztük a katonai kérdések tárgyalását. Most áttérhetnénk a politikai kérdések megvitatására. Erre használhatnánk fel december 1-ét és 2-át, s 3-án utazhatnánk el. Nagy eredményeket értünk el, s jó volna, ha úgy távoznánk innen, hogy minden kérdést megoldottunk, s azt jelenthetnénk a közvéleménynek, hogy teljes megegyezésre jutottunk. Remélem, hogy az elnök itt maradhat december 3-ig, mint ahogy én is maradok, ha Sztálin marsall is kész erre.

SZTÁLIN: Egyetértek.

ROOSEVELT: Nagy örömmel hallom, hogy Sztálin marsall kész még egy napig maradni. Szeretnék rátérni a kommünikére: vezérkaraink esetleg előterjeszthetnék ennek a kommünikének a tervezetét.

SZTÁLIN: Csak a katonai kérdésekre vonatkozó részét.

CHURCHILL: Természetesen. A kommünikének rövidnek és titokzatosnak kell lennie.

SZTÁLIN: De nem szabad misztifikálni.

CHURCHILL: Bizonyosra veszem, hogy az ellenség hamarosan tudomást szerez előkészületeinkről, mivel óhatatlanul feltűnést kelt a vasúti szerelvények nagy torlódása, kikötőink aktivitása stb.

SZTÁLIN: Egy nagy hadműveletet nem lehet véka alá rejteni.

CHURCHILL: Vezérkaraink elgondolkodhatnának azon, hogyan lehetne álcázni ezeket az előkészületeket és félrevezetni az ellenséget.

SZTÁLIN: Mi ilyen esetekben úgy vezetjük félre az ellenséget, hogy harckocsi- és repülőgépmaketteket építünk, álrepülőtereket létesítünk. A harckocsik és repülőgépek makettjeit aztán traktorok segítségével mozgatjuk. A felderítés jelentést tesz az ellenségnek ezekről a mozgásokról, s a németek azt hiszik, hogy éppen azon a helyen készül a csapás. Ugyanakkor ott, ahol valóban támadásra készülünk, teljes nyugalom uralkodik. Minden szállítást éjjel végzünk. Sok helyütt 5-8000 harckocsimakettet, 2000 repülőgépmakettet építünk, valamint számos álrepülőteret. Emellett rádió segítségével is félrevezetjük az ellenséget. Azokban a körzetekben, ahol nem készülünk támadásra, sűrű rádióüzenet-váltásokat folytatunk. Az ellenség beméri ezeket az állomásokat, és arra a meggyőződésre jut, hogy ott nagy egységek állnak. Az ellenség repülőgépei sokszor éjjel-nappal bombázzák ezeket a helyeket, amelyek valójában teljesen üresek.

CHURCHILL: Az igazságot hazugsággal kell megvédelmezni. Mindenesetre megtesszük a szükséges lépéseket az ellenség félrevezetésére.


Forrás : Teherán, Jalta, Potsdam, 63-66. p.


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Diplomácia Vissza A teheráni konferencia