Új Egyetemi Könyvtár épül

Tervezőirodák | Építészek | Kivitelezők
Az épület | Adatok | Olvasói terek | Különgyűjtemények | Kölcsönzés | Egyéb szolgáltatások| Ajánlás |
Újságcikkek | Előadások
Pályaművek | Értékelés | Alapkőletétel | Bokrétaünnep | Az építkezés fotóalbumai |
Videofelvételek |

Történeti vázlat

Könyvtár logo
1921-22 Az első világháborút lezáró békekötések után a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1921-ben Szegedre költözött, könyvtára - miként az egyetem valamennyi ingósága - Kolozsvárott maradt. A szegedi egyetemi könyvtár az 1921-22-es tanévben a Dugonics téri épület két helyiségét kapta meg.
1930 "... feltétlenül megoldandó kérdés az Egyetemi Könyvtár elhelyezése . legméltóbb helye a Templomtér körül..."
1938 a legmegfelelőbb lenne "... a Város Könyvtárának és az Egyetemi Könyvtárnak egy közös épületben való elhelyezése."
1966 A Somogyi Könyvtárral közös épületterv a mindenható megyei pártértekezlet előtt
1968 Beruházási javaslat
1970-71 Tervpályázat és eredményhirdetés
1972 Az Egyetem visszalép...
1990 "Jámbor szándék egy új egyetemi könyvtári épületről" (Mader Béla)
1991 "Javaslat az Egyetem (majd később Universitas) új könyvtári szerkezetére" (Mader Béla)
1993-1995 Egyetemi könyvtárak "világbanki" stratégiai fejlesztési tervei, köztük könyvtárépítés (Virágos Márta)
1994 Debrecen, egyetemi könyvtárépítési konferencia: Szeged még csak tervezget...
1996.
 • A leendő Universitas fejlesztési tervében megjelenik az új könyvtár igénye
 • Szegedi Universitas. Központi épület és Könyvtár. Beépítési tanulmányterv (DÉLTERV)
 • Az első részletes könyvtárosi koncepció: "Funkcionális egységek az új Egyetemi Könyvtárban" (Mader Béla)
1997. március

Institutional Development Plan. Szeged University

 • " an important obstacle in the way of curricula restructuring is the notorius lack of library capacity ."
 • "The most efficient joint large-scale investment of Sz(eged) U(niversity) . might be realized by building the study and information center."
1997-1998
 • "A Szegedi Egyetem új nagykönyvtára." Előkészület az új könyvtárépület tervezéséhez. Szeged, 1997. augusztus. 54 p. (Mader Béla, EK főigazgató)
 • Könyvtári bizottság a tervezet megvitatására, ülések
 • Világbanki szakértők látogatásai, tanácsai
1998
 • Szeged, Ady tér, Universitas Könyvtár. Részletes Szabályozási Terv. Bp.-Szeged, 1998. június
 • A Mader Béla - Borvendég Béla tervpályázat kiírási segédlet szakértői vitája (szept.)
 • A koncepció bemutatása a létrejött Szegedi Felsőoktatási Szövetség vezetőségének
 • Beruházási projektek. Szegedi Egyetem. (okt.)
1999 A könyvtári és építészeti részek többszöri átdolgozása (ezáltal az elhelyezhető állománynagyság, a raktári alapterületek nagymértékű csökkentése)
2000
 • A Szegedi Tudományegyetem létrejön, elkészülnek a "végleges" dokumentumok (de területváltoztatások még az utolsó pillanatig is történtek).
 • A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központja. A meghívásos építészeti tervpályázat tervezési programja. Szeged, 2000. 64 p.
 • Az előzetesen meghívott tervezők "short list" értékelése
 • A hat kiválasztott számára a tervpályázati dokumentumok átadása
2001 eleje
 • Tervpályázatok benyújtása
 • Szakértői értékelések
 • Eredményhirdetés
2001. április 3. A tervezési szerződés aláírása
2001
 • Áttervezés (a konferenciaközpont miatt)
 • Áttervezés (a számítóközpont tervezett beköltözése miatt)
2002. március 23. Alapkőletétel
2003. szeptember 7. Bokrétaünnep
2003. október Az Egyetemi Tanács döntése az átköltözésről és az elnevezésről
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főoldal / Történeti vázlat
  SZTE Egyetemi Könyvtár
| Oldaltérkép | Írjon nekünk! | ©2003 SZTE Egyetemi Könyvtár