A Gresham-kör

A Gresham kávéház asztaltársasága eredetileg a KUT-összejövetelek után még együtt maradt kisebb társaságból alakult ki az 1920-as évek közepén. Ez a szűkebb baráti kör, melynek tagjai Berény Róbert, Bernáth Aurél, Egry József, Márffy Ödön, Pátzay Pál és Szőnyi István, az idősebb generációból Beck Ö. Fülöp, a művészeti írók közül pedig Rózsa Miklós, eleinte a Dunakorzóban jöttek össze.

A székhelyet később áttették a Gresham kávéházba. Hetente kétszer találkoztak.
A Gresham-asztaltársaság több generációhoz tartozó, különféle stílusokat kedvelő művészek, valamint írók és gyűjtők baráti köre volt.
A kör tagjai voltak még: Czóbel Béla, Ferenczi Béni, Ferenczi Noémi, Borsos Miklós, Genthon István, Oltványi Ártinger Imre stb. A kör nagy nyeresége volt, hogy hozzájuk csatlakozott Oltványi, a kitűnő közgazdász és fáradhatatlan szervező. Ő indította el az Ars Hungarica sorozatot, amely művészettörténészek és írók tolmácsolásában mutatta be az új csoportosulás mestereit.
A társaság tagjai távol tartották magukat a politikától. Mecénásaik a félellenzéki, liberális nagypolgári réteghez tartoztak. A Gresham-csoport ellenzékisége inkább csendes visszavonulás, semmint aktív állásfoglalás volt. Csak a második világháború idején léptek ki politikamentes világukból, amikor a maguk módján tiltakoztak a fasizmus ellen.
A Gresham elvei közül a legfontosabb a természeti látványhoz való viszony. Kiindulási pontjuk Szinyei Merse Pál "emlekezetből festett", egyedülálló, társtalan remeke, a Majális. E mű értelmezése esztétikai alapelvvé vált, amelyben nagy hangsúlyt kapott a világ teljességének visszaszerzése. A csoport tagjai abban tértek el nagybányai mestereiktől, hogy nem a szemük előtt lévő modellt, motívumot festették, hanem legjobb alkotásaikban a látványt az emlékezés szűrőjén át elvonatkoztatták a pillanattól.
A Gresham-csoport művészete nem stiláris egység; megkülönböztetnek különböző csoprotokat, irányokat és törekvéseket. Ezek: Szőnyi és a zebegényi festőcsoport, a Bernáth-Berény képviselte nyitottabb irányzat, valamint a balatoni festők, élükön Egry Józseffel.