TARTALOMJEGYZÉK.

A volt szegedi m. kir. 5. honv. gy. ezd. a világháborúban.

[Ismertető a HTML-változathoz]

(Rövidítések)

(Bevezetés)

(Német forrásmunkák)

I. FEJEZET.

A mozgósítás lefolyása. Fruska-Górában. Kapisztrán János sírjánál. Utban Galicia felé.

II. FEJEZET.

Menetek Galíciában. Klodzienkó-i ütközet 1914 aug. 30-án. Tápió-Bicske 1849.IV/4.

III. FEJEZET.

Kulikow-i ütközet 1914. szeptember 1. Esti pánik. A ho. parság intézkedése. A saját tüzérség által szétrobbantott 5. ezd. mozgókonyháinak megérkezése. Menet a Cerwony-Kamien 344 magaslatra. Parancs szeptember 2-án del. 3h 15' körül, Lembergbe való menetre.

IV. FEJEZET.

A Zolkiew-i utcsomónak és az attól délnyugatra eső magaslatoknak fontossága. Szeptember 1-én dut. a 23. honv. gy ho. jobb oldala veszélyeztetve. Általános helyzet a 3. hadseregnél. A hadsereg főparság szept. 2-án dut. elrendelte Lemberg feladását s a 3. és 2. hadsereg visszavonulását a Wereszyca mögé. A Lemberg előtt álló ho.-kat orosz bekerítés veszélye fenyegette. A 3. hadsereg parnokságnak aug. 31-én a 23. honv. gy. ho. parnokságnak adott visszavonulási parancsa megnyitotta az északkeleti bejáratot Lembergnek. A 23. honv. gy. ho. augusztus 30. 31-e és szeptember 1-i győzelmes harcai késleltették az orosz 5. hadsereg segítségére siető orosz erőket. Járkowácz 1848. XII/15. Conrad és Brussilow véleménye a 3. hads. északi szárnyán harcban állott honvéd és magyar népf. csapatokról.

V. FEJEZET.

Visszavonulás Jaworow-nnak, szeptember 2-5-ig. A második lembergi csata hadműveleti terve. Általános helyzet áttekintése. A 3. és 8. orosz hadseregek eltolása északnyugati irányba. A 2. hadsereg visszavonulása. A 4. hadsereg arcváltása és előnyomulása. A 2. lembergi csata hadműveleti tervének megváltoztatása.

VI. FEJEZET.

A második lembergi csata. Menet Sklo-ra szeptember 6-án. Intézkedések a szeptember 7-i előnyomuláshoz. A szeptember 7-i erdő-harc lefolyása.

VII. FEJEZET.

Szeptember 8-i előnyomulás. Szeptember 9-i tüzérségi harc. A 23. h. gy. ho. előnyomulása a Lelehowka-i szoroson át. Helyzet északon. Szeptember 10-én átkelés a Wereszyca-n. Szeptember 11-én a cs. és kir. 88. Landeschütz dandár kötelékében. Általános helyzet szeptember 11-én. Az erdőharc nehézségei.

VIII. FEJEZET.

Conrad és Auffenberg hadműveleti tervei. A Wereszyca vonal kihasználása mint védőgát. Az orosz 3. hadsereg elleni oldaltámadás esélyei. Parancs a visszavonulásra.

IX. FEJEZET.

Visszavonulás Przemysl-nek 1914. szeptember 12-15-ig. Fejetlenség a vonatnál. A gyalogság fegyelmezett magatartása a visszavonulás alatt.

X. FEJEZET.

Przemysl várának felkészültsége és védelmi berendezése.

XI. FEJEZET.

A védő csapatok.

XII. FEJEZET.

Az V. védő kerület védelmi berendezése és a védelem vezetése. Az V. védő kerület védelmi munkáinak és a biztosító szolgálatnak megszervezése. Az ezd.-nek öt századba való beosztása. A rendelkezésre álló csapatok alkalmazása. Munkásszázadok. Hírszerző különítmények. Kitörések. Orosz repülők megjelenése. Raktárak lebontása és vasúti talpfák felszedése. Ruthén népfelkelő alakulatok megbízhatatlansága. Védművek legénységének és a parancsnokoknak leváltása. Kézigránátok készítése.

XIII. FEJEZET.

Kolera-gyanus esetek. Élelmezés. Tűzhelyek készítése. Burgonya elvermelés. Védőkerületi parnok ellenőrző tevékenysége. Orosz hadikövet. Okt. 4-i kitörés. Oroszok 21 cm-es gránátokkal lövik a XI. erődöt, a IV. védőkerület ellen intézett orosz támadás meghiúsulása, az V. v. kerület csapatainak oldaltámadása. Orosz támadás; a [31. sz. hiba] védőkerület Hurkó (XIV.) és Borek (XV.) rődök ellen. A 80-as mintájú messzehordó ágyúk és a XIII. páncélmű tüzérsége az V. védőkerületből oldaltűz alá veszi az orosz gyalogságot. Kitörés. A 3. hadsereg felmenti a várat. A főtartaléknak kitörése az V. v. kerületen át.

XIV. FEJEZET.

Események okt. 13-tól nov. 5-ig a második ostromzár kezdetéig. Sebesültek száma. A vár készletek igénybevétele. Németh Kálmán ezredes zászlóaljának beosztása az V. védőkerületbe. 30 1/2 üteg. A XIII. páncélerődöt lövik. Tiszti hiány.

XV. FEJEZET.

Az 5. ezd. a Magierán. A 35. galíciai népfelkelő zlj. legénységének átszökése az ellenséghez. A ruthének visszatérése. Kuzmanek várparnok tudtul adja a vár újbóli körülzárását. A 7. honv. gy. ezd-nek az V. védőkerületbe történt beosztása hatályon kívül helyeztetik. Szeged város polgármesterének megemlékezése. Kitörések. Élelmi készletek és állattáp-összeírása. Harácsolási rendelet. Előőrs szolgálat megváltoztatása.

XVI. FEJEZET.

Orosz repülők bombavetése. Lembergi rendőrfőkapitány körözése. Kitörések. Szökések szaporodása. Lóhús fogyasztás kezdete.

XVII. FEJEZET.

December 15-18-i kitörés. Paportenka bevétele december 16-án. Branyiszkó 1849. febr. 7. A volt m. kir. szegedi 5. honv. gy.-ezred emléknapja 1914. dec. 16.

XVIII. FEJEZET.

Az 1914 dec. 15-18-iki kitörés 4. napján végrehajtott fegyvertények.

XIX. FEJEZET.

December 19-én intézkedés az ezd. elhelyezésére. Na-Gorachi előtérállás és annak elfoglalása az oroszok által. Intézkedés az ellentámadásra. Harcesemények december 20-án. 8/I. és 8/III. zlj-k és egy árkász század beosztása, kézigránátok kiutalása.

XX. FEJEZET.

A beérkezett erősbítések elosztása. Az orosz állások rohammal való bevétele december 21-én. A Na-Gorach keleti részét a honvédcsapat elfoglalja. December 21-én orosz ellentámadás a jobbszárny ellen. Az orosz oldalozó tüzérség hatásos működése. Nagy veszteségek A saját jobbszárny válságos helyzete. Az V. védőkerületi parság átvétele. December 22-i utolsó roham. Visszavonulás. Veszteségek.

XXI. FEJEZET.

Megjegyzések az ellentámadásra. Tanulságok

XXII. FEJEZET.

A december 27-től 28-i kitörés.

XXIII. FEJEZET.

A várvédelem támadólagos szellemben való vezetése 1914. december végéig.

XXIV. FEJEZET.

A hadsereg főparancsnokság elrendeli a kitörések beszüntetését. Az 5. honv. gyalog ezd. a VIII. védőkerületben 1914. december 29-től 1915. január 2-ig.

XXV. FEJEZET.

Tartalékos tisztek és zászlósok teljesítménye a várban.

XXVI. FEJEZET.

Przemysl városában a főtartalék kötelékében.

XXVII. FEJEZET.

Az ezred a IV. védőkerületben.

XXVIII. FEJEZET.

A nemzeti szellem magvetői a lövészárokban.

XXIX. FEJEZET.

Végkitörés.

XXX. FEJEZET.

Előkészületek a robbantások végrehajtására. Az utolsó ágyúlövés.

XXXI. FEJEZET.

A vég.

Mellékletek:

1. sz. Megemlékezés az ezred múltjáról és Damjanich Jánosról.

2. sz. Névjegyzék a volt m. kir. szegedi 5. honod. gy.-ezred állományába tartozott tényleges, tartalékos és népfelkelő tisztek és tisztjelöltekről, mely, az 1918. évi Névkönyv alapján készült, azt kiegészítve.

3. sz. 1–11 számú vázlat.

4. sz. Hadibeosztási táblázat.

 

(Helyesbítések)

 

 


Vissza Hadtörténeti gyűjtemény Vissza Első világháború