Potsdam

A potsdami konferencia


A „három nagy” potsdami konferenciáját 1945. július 7-e és augusztus 2-a között rendezték meg. A teheráni és jaltai megbeszélésekhez hasonlóan a Szovjetuniót Sztálin képviselte. Az időközben elhunyt Roosevelt utódaként az amerikai elnök, Truman mellett július 28-tól új szereplő volt a brit választásokon vesztes Churchillt felváltó Attlee is. Annak ellenére, hogy a távol-keleten még folytak a harcok, a potsdami konferencia tulajdonképpen a második világháború diplomáciai lezárásának tekinthető. A megbeszéléseken – egyebek mellett – megvonták a németországi, az ausztriai és a berlini megszállási övezetek határait, egyben megállapodtak az egységes német állam fenntartásában. Meghúzták Lengyelország új határait, visszaállították Ausztria szuverenitását, Königsberget (Kalinyingrádot) és környékét pedig a Szovjetunióhoz csatolták. Szóba került az olasz ENSZ-tagság kérdése, valamint a diplomáciai kapcsolatok helyreállításának lehetősége Magyarországgal, Finnországgal és Bulgáriával. Döntés született a magyar, a lengyel és a csehszlovák területeken élő németek kitelepítéséről. Meghatározták a német jóvátétel mikéntjét. Létrehozták a Külügyminiszterek Tanácsát, melynek feladata a békeszerződések feltételeinek kidolgozása volt. Döntés született a háborús főbűnösök elleni per lefolytatásáról. Július 26-án az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kína felszólította Japánt a fegyverletételre. Az amerikai és részben az angol tárgyalási pozíciót nagyban befolyásolta a sikeres atomkísérletről szóló titkos híradás. Sztálin erről a kérdésről csak felületes tájékoztatást kapott Trumantól, bár a szovjet ügynökök révén már korábban is tudott az atombomba fejlesztésének munkálatairól.

 

Az első ülés, 1945. július 17.

A második ülés, 1945. július 18.

A harmadik ülés, 1945. július 19.

A negyedik ülés, 1945. július 20.

Az ötödik ülés, 1945. július 21.

A hatodik ülés, 1945. július 22.

A hetedik ülés, 1945. július 23.

A nyolcadik ülés, 1945. július 24.

A kilencedik ülés, 1945. július 25.

A tizedik ülés, 1945. július 28.

A tizenegyedik ülés, 1945. július 31.

A tizenkettedik ülés, 1945. augusztus 1.

A tizenharmadik (záró) ülés, 1945. augusztus 1.

Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról


Vissza Hadtörténeti Gyűjtemény Vissza Második világháború Vissza Diplomácia