DOKUMENTUMOK

DOCUMENTS


=> Dokumentumok tematikus listája

 • Az antikomintern paktum
 • Antonov tábornok ultimátuma a magyar kormánynak, 1944. október 14.
 • Az Atlanti Charta
 • Az Auschwitz Jegyzőkönyv
 • Churchill üzenete Sztálinnak, 1941. április 3-án
 • Dokumentum a Katyn-i tömeggyilkosságról
 • P. Edel-Hirschweh nürnbergi vallomása
 • Az Egyesült Nemzetek Nyilatkozata
 • Egyezmény a Cseh-Morva Protektorátusról
 • A „Fehér rózsa” röplapja, 1943
 • Friderici tábornok feljegyzése a Cseh-Morva Protekturátusban folytatandó politikáról
 • Glücks levele a koncentrációs táborok parancsnokaihoz, 1942. augusztus 6.
 • Göring utasítása a „végső megoldásra”
 • Guderian napiparancsa, 1940. május 26.
 • A háborús főbűnösök megbüntetéséről szóló egyezmény
 • A háromhatalmi egyezmény
 • Heydrich jelentése Göringnek, 1938. november 11.
 • Himmler levele Raschernek, 1942. október 24.
 • Hitler 1. sz. hadműveleti utasítása (Lengyelország megtámadásáról)
 • Hitler 21. sz. hadműveleti utasítása (Barbarossa-terv)
 • Hitler 24. sz. hadműveleti utasítása (A Japánnal való együttműködésről)
 • Hitler 1. sz. utasítása 1938. március 11-én
 • Hitler 2. sz. utasítása 1938. március 11-én
 • Hitler „kegyes halál” rendelete
 • Hitler az SA szerepéről
 • Horthy 1944. október 15-i hadparancsa
 • Horthy 1944. október 15-i kiáltványa
 • Horthy 1944. október 16-i kiáltványa
 • Horthy 1944. október 16-i lemondó nyilatkozata
 • Horthy levele Hitlerhez, 1939. március 13.
 • Horthy levele Hitlerhez, 1942. január 10.
 • R. Höss írásbeli tanúvallomása a nürnbergi perben
 • W. Höttl írásbeli tanúvallomása a nürnbergi perben
 • Irányelvek a komisszárokkal való bánásmódra
 • Iratok Lidice elpusztításáról
 • R. H. Jackson nürnbergi vádbeszéde
 • Jaltai konferencia : A szövetséges hatalmak vezetőinek közleménye
 • Jány Gusztáv 1943. január 24-i hadparancsa
 • Jány Gusztáv 1943. március 12-i hadparancsa
 • A japán kapituláció okmánya
 • A Japánnak szóló ultimátum
 • Jegyzőkönyv Szeged 1944. október 11-i megadásának körülményeiről
 • Jodl levele 1941. október 7-én
 • A jugoszláv-magyar örök barátsági szerződés
 • Jüttner jelentése Himmlernek, 1941. október 14.
 • A kairói értekezlet (1943. november 22-25.) nyilatkozata
 • Keitel parancsa túszok szedésére
 • Kivonat a Háborús Menekültügyi Hivatal jelentéséből, 1944. november
 • A kommandóparancs (Kommandobefehl)
 • A kölcsönbérleti (lend-lease) egyezmény az USA és Nagy-Britannia között
 • A magyar fegyverszünet, 1945. január 20.
 • Magyarország csatlakozása a háromhatalmi egyezményhez
 • A „Majdanek-jelentés”
 • A második bécsi döntés
 • Milch két levele embereken végzett kísérletekről
 • Montgomery üzenete a 8. hadsereghez 1942. október 23-án
 • A moszkvai értekezlet (1943. október 19-30.) nyilatkozatai
 • Müller távirata Himmlernek, 1942. december 16.
 • A „Nacht und Nebel” rendelet
 • A „Nacht und Nebel” rendelet melléklete
 • A német kapituláció okmánya
 • Német-szlovák szerződés a védelmi viszonyról
 • Az olasz katonai fegyverszünet feltételei
 • A Partridge-jelentések Kassa bombázásáról
 • A. Pokorny levele Himmlernek, 1941. október
 • A potsdami közlemény
 • E. Puhl írásbeli vallomása
 • Részletek Ciano gróf naplójából
 • Roosevelt : Harc a máért
 • Az RSHA memorandum-tervezete Magyarországról, 1944. március
 • Schacht Hitlerrel és más náci vezetőkkel : 10 fotó a nürnbergi per anyagából
 • Schröder levele Himmlernek, 1943. augusztus 22.
 • Sievers levele Eichmann-nak, 1943. június 21.
 • Stomm Marcel „búcsúparancsa”, 1943. február 1.
 • A „százalékos megállapodás”
 • Szálasi 1944. október 16-i kiáltványa
 • Sztálin a Szovjetunió nagy honvédő háborújáról
 • Teheráni konferencia : A szövetséges hatalmak vezetőinek közleménye
 • Teleki Pál búcsúlevele
 • Ultimátum Budapest védőihez
 • Ultimátum Sztálingrád védőihez
 • Veesenmayer jelentése Magyarországról, 1944. december 10.
 • Veesenmayer kinevezési okmánya
 • A Völkischer Beobachter cikke, 1939. október 23.
 • A Wannsee-jegyzőkönyv
 • J. C. Wiley távirata Washingtonba, 1938. március 12.


 • Vissza Hadtörténeti Gyûjtemény Vissza Második világháború Vissza Dokumentumok