T u d ó s a i n k

Ábrahám Ambrus
Apáthy István
Bálint Sándor
Banga Ilona
Bárczi Géza
Bartucz Lajos
Bay Zoltán
Id. Boér Elek
Both Ödön
Bruckner Győző
Buday Árpád
Csefkó Gyula
Csekey István
Csengery János
Dávid Lajos
Dirner Zoltán
Eperjessy Kálmán
Ereky István
Fazekas I. Gyula
Finkey Ferenc
Fonyó Antal
Förster Aurél
Fröhlich Pál
Galamb Sándor
Gelei József
Geréb György
Gerecs Árpád
Halasy-Nagy József
Heller Erik
Herrmann Antal
Hornyánszky Gyula
Horusitzky Ferenc
Horváth Barna
Horváth Imre
Horváth István Károly
Id. Issekutz Béla
Ivánovics György
Ifj. Jancsó Miklós
Kalmár László
Kemenes Béla
Kerékjártó Béla
Kerényi Károly
Kogutowicz Károly
Kolosváry Bálint
Kolosváry Gábor
Kosutány Ignác
Kováts Ferenc
Márki Sándor
Martonyi János
Matkovics Béla
Mészöly Gedeon
Miskolczy Dezső
Moór Gyula
Morvay József
Novák István
Ortutay Gyula
Párducz Mihály
Prinz Gyula
Rédei László
Riesz Frigyes
Schmidt Henrik
Schneller Károly
Schultheisz Emil
Sík Sándor
Surányi-Unger Tivadar
Szántó Ferenc
Szauder József
Széki Tibor
Széll Kálmán
Szentpétery Zsigmond
Szőkefalvi-Nagy Béla
Szőkefalvi-Nagy Gyula
Tóth Károly
Wagner Richárd
Waltner Károly
Wittman Tibor